Giới thiệu về LEGIO MARIAE
Giới thiệu về LEGIO MARIAE

/ 24840 / Legio Mariae
I. NHẬP ĐỀ: Lời Chúa trên đây đã ứng nghiệm rất đúng với sự phát triển của Giáo Hội Chúa Kitô nói chung, và cũng rất đúng với các tổ chức trong giáo hội nói riêng. Giáo Hội Chúa Kitô từ nhóm 12 Tông đồ, nay đã phát triển thành một đại tôn giáo ...
Legio Mariae
Legio Mariae
/ 17254 / Legio Mariae
HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸDANH HIỆU VÀ NGUỒN GỐCLegio Mariae là một hội đoàn của người Công giáo, được Giáo Hội phê chuẩn, để hoạt động theo tinh thần chiến đấu của người lính, dưới sự chỉ huy của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để chống lại những gì là ác ...