10/03/2015
3704

KINH ĐỌC TRƯỚC KHI GIẢI TỘI

reconciliationLạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan hằng ngự bên toà Chúa, để con biết dùng sự công bằng mà xét xử dân Chúa và sự công tâm để xét xử người nghèo của Chúa. Xin dạy con biết sử dụng chìa khoá Nuớc Trời, để không mở cho người đáng bị đóng và không đóng cho người đáng được mở. Xin làm cho ý hướng của con nên thanh sạch, lòng nhiệt thành của con thật chân tình, đức bác ái của con thành kiên nhẫn và việc con làm được kết quả.

Xin dạy con biết dịu dàng mà không yếu đuối, biết nghiêm nghị mà không gay gắt. Đừng để con coi khinh kẻ nghèo mà săn đón người giàu. Xin làm cho con trở nên dễ thương để thu hút tội nhân, thận trọng khi hỏi han, khéo léo khi hướng dẫn.

Xin Chúa hãy ban cho con sự khôn khéo để dẫn đưa họ ra khỏi tội, lòng hăng hái để củng cố họ trong điều tốt, đức chuyên cần để đưa họ trở nên tốt hơn. Xin ban cho con nói năng đúng đắn khi khuyên nhủ, phán đoán lành mạnh khi giải đáp. Xin ban cho con ánh sáng khi sự việc mù mịt, khôn ngoan khi sự việc rối ren, thành công khi sự việc khó khăn. Xin đừng để con bao giờ bị lạc mất.

KINH ĐỌC SAU KHI GIẢI TỘI

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là đấng yêu thương và thánh hoá các linh hồn cách dịu dàng, xin đổ Thánh Thần xuống trên con, để thanh tẩy lòng con khỏi mọi tình cảm và ý nghĩ xấu xa. Xin Chúa vì lòng thương xót và thông cảm vô biên của Chúa mà cất đi khỏi sứ vụ của con tất cả những gì có thể gây cớ cho người ta phạm tội, chỉ vì sự dốt nát hay chểnh mảng của con. Những linh hồn Chúa đã dẫn đưa tới chỗ ăn năn thống hối và đã dùng máu châu báu để thánh hoá, con xin trao cho Chúa ủ ấp trong những vết thương đáng kính của Chúa, để Chúa canh giữ họ khỏi mọi tội lỗi. Còn tất cả những ai kính sợ Chúa thì xin Chúa gìn giữ họ trong tình yêu Chúa, để mỗi ngày các nhân đức lại phát triển thêm nơi họ, đưa họ tới sự sống đời đời. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin hãy đón nhận tác vụ mà con vừa thi hành bằng tình yêu vượt trên tất cả - tình yêu mà Chúa đã dùng để tha thứ cho thánh nữ Maria Mácđala và cho tất cả mọi tội nhân chạy đến với Chúa. Nếu có điều gì trong khi cử hành bí tích này, con đã làm một cách bất cẩn và bất xứng, thì xin Chúa đoái thương bổ sung và bù đắp. Con xin trao cho Thánh Tâm Chúa tất cả những người đã xưng tội với con. Xin Chúa canh giữ họ cho khỏi sa ngã. Và sau cuộc đời khốn khổ này, xin Chúa dẫn đưa họ cùng với con vào hưởng mọi sự hoan lạc của cuộc sống đời đời. Amen.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...