02/05/2015
5517
Lược sử:
Dòng Thánh Phaolô được thành lập năm 1696 tại làng Levesville, thuộc nước Pháp, do Linh mục chánh xứ Louis Chauvet.
Năm 1708, Dòng đã có những kết quả bước đầu đáng khích lệ, nên Đức GIám mục Giáo phận Paul Godet des Marais đã công nhận và chuyển cộng đoàn về Chartres, cho nhận Thánh Phaolô, Thánh hiệu của Người để đặt tên cho Dòng mới. từ đó Dòng được gọi là Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.
Năm 1860, theo yêu cầu của Đức Cha Lefevre, hai nữ tu Dòng Thánh Phaolô đặt chân lên đất Việt Nam với nhiệm vụ chăm sóc trẻ mồ côi tại Sài Gòn. Từ đó Sài Gòn là điểm xuất phát cho nhiều tỉnh dòng khác nữa.

Bề trên Tổng Quyền Maria Goretti LEE
Linh đạo
o    Trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 
o    Gắn bó với Đức Kitô và nhiệt tâm với Tin Mừng của Ngài. 
o    Noi gương Đức Maria trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và dũng cảm. 
Sứ mệnh
o    Dâng mình cho Chúa vì lợi ích của Giáo Hội, công ích của tha nhân qua chứng tá của đời sống thánh hiến, sự hợp nhất huynh đệ trong cộng đòan. 
o    Loan báo Tin Mừng qua việc phục vụ trong các lãnh vực giáo dục, y tế và xã hội.
o    Đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh và Hội Dòng, chấp nhận được sai đi truyền giáo ở những nơi xa lạ.              
CỘNG ĐOÀN PHAOLÔ BIÊN HÒA 

Bề trên nhà Maria Tôn Nữ Hoàng Anh
Thành lập:
    Năm 1861: Nữ tu Adeline Riguet và Lutagarde Daron được sai đến phục vụ tại Biên Hòa 
    Từ năm 1861 đến 2010 có 10 cộng đoàn trong Giáo phận Xuân Lộc. Sau khi tách Giáo phận Bà Rịa, Dòng Phaolô còn lại một cộng đoàn Biên Hòa tại Giáo phận Xuân Lộc. 
Mục vụ: Dạy giáo lý, Trao Mình Thánh Chúa, Phụ trách Ca đoàn, thăm viếng người nghèo, truyền giáo. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...