03/05/2015
4671

Vài Nét về Nguồn gốc và Lịch Sử Hội Dòng
Vì nhu cầu truyền giáo tại Giáo phận Phnom Penh vào những năm đầu thế kỷ trước, Linh  mục Henri Pianet, MEP (1852 -1915) thuộc Hội Thừa sai Paris đã mở tại Banam  (Campuchia) trường đào tạo các Thày Giảng cho giáo phận. Năm 1931, Đức Cha Valentin Herrgott, MEP (1864-1936), Giám mục Phnom Penh đã cho sáng lập Dòng các Tu Huynh Thánh Gia Banam (Frères de la Sainte Famille de Banam, FSF, quen gọi là các Thày Dòng Banam).
Đầu năm 1970, với chiến dịch “cắp Duôn” (chém giết người Việt) vô cùng dã man và tàn bạo tại Campuchia, tất cả các Tu sĩ Thánh Gia Việt nam bị trục xuất về nước. Sau khi về Việt Nam, vào ngày 12/08/1970, Dòng đã được Tòa Thánh cho phép chính thức sát nhập vào Giáo Phận Long Xuyên. Để mở rộng tầm hoạt động, dòng đã mở thêm cộng đoàn ở các giáo phận Cần Thơ, Xuân Lộc, Sàigon và Ban Mê Thuật.

Linh Đạo
Các Tu sĩ Thánh Gia sống theo tinh thần gia đình Thánh gia Nazareth. Đó là Trinh Sạch, khó nghèo, vâng lời, và yêu thương, trong Chúa Ba Ngôi theo tinh thần Thánh Gia Nagiarét.

Các Hoạt Động Tại Việt Nam:
Hoạt động chính hiện nay của Dòng là mở các điểm truyền giáo ở những vùng sâu vùng xa, với những quan tâm chính yếu là nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nghèo ở địa phương, góp phần làm cho "Nước Cha Trị Đến" (Adveniat Regnum Tuum = ART) theo như khẩu hiệu của dòng...

Tại Giáo phận Xuân Lộc
 Từ Hè 1970 mở cộng đoàn Thánh Gia đầu tiên tại Giáo xứ Thống Nhất. Năm 1973 cộng đoàn chuyển về Giáo xứ Túc Trưng sau khi Dòng mua được khoảng 10 mẫu đất ở đây để canh tác, làm kinh tế. Cộng đoàn này đã trở thành Tập viện của Dòng sau biến cố 1975 cho đến nay. Vào tháng 6 năm 2009. Đức Giám cha Đaminh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, chính thức giao giáo họ Hiệp Nhất cho Dòng phụ trách. Tháng 09 năm 2012 giáo họ được nâng lên Giáo xứ và Lm.Théophile Đỗ Hữu Liêm được Đức Cha bổ nhiệm làm Chánh xứ tiên khởi và Lm. Micae Vũ Đình Mai được bổ nhiệm làm Cha Phó.

Bề Trên Đương Nhiệm:    Linh mục. JB. Trần Hữu Hạnh
Số Cộng Đoàn :  12 tại Việt Nam và 2 ở Hải ngoại   
Bổn Mạng  :   Lễ Thánh Gia
Nhân Sự (năm 2014) với 52 thành viên gồm khấn trọn : 35 (trong đó có 13 linh mục), khấn tạm : 13, tập sinh :  4.
Điều Kiện Gia Nhập : có sức khỏe tốt, có lòng đạo đức, có tinh thần truyền giáo.
Địa Chỉ nhà Mẹ : 603/47 Bình Đức 3, Bình Đức, Tp. Long Xuyên- An Giang.
Điện thoại: 0763. 853574
E-mail: thanhgiaart@yahoo.com


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...