03/05/2015
4095
Ngày 27.9.1540, ĐGH Phaolô III chính thức công bố trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae phê chuẩn Đoàn Giêsu thành một dòng tu giáo sĩ trong Hội Thánh. Từ đó Đoàn Giêsu trở thành Dòng Chúa Giêsu (The Society of Jesus - ở Việt Nam quen gọi là Dòng Tên, vì muốn kính Tên cực trọng Giêsu). Mười thành viên trong dòng tu mới lập đều nhất trí bầu cha I-nhã làm Bề trên Tổng Quyền tiên khởi (1540-1556).
Cộng Đoàn Thánh Gia thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, hiện diện ở Ngũ Phúc từ thập niên 90, được Đức Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc cấp giấy chứng nhận ngày 01/1/2004, được Ban tôn giáo dân tộc tỉnh Đồng Nai xác nhận đăng ký sinh hoạt ngày 18/01/2007.

Linh đạo dòng: Ad Majorem Dei Gloriam – Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn
Nhân sự của cộng đoàn hiện nay gồm sáu thành viên: ba linh mục và ba tu sĩ.
Hoạt động : giúp linh thao, dạy giáo lý, giúp các khóa cầu nguyện, các khóa học Kinh Thánh và cộng tác đào tạo tác viên tin mừng.
Địa chỉ :
Cộng Đoàn Thánh Gia, 642 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.
ĐT: 0613 985 942.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...