03/05/2015
5694

Lược sử :
Ngày 29/04/1996, Cộng đoàn Nữ Sức Sống Chúa Kitô khởi sự sống đời huynh đệ chung với nhau. Ngày 28/02/2003, Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chấp nhận bản Hiến Pháp của Dòng và cho được thử nghiệm. 
Linh đạo : Trong Thần Khí cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm, Nữ tu Sức Sống Chúa Kitô noi gương Chúa Ki-tô toàn hiến cho Chúa Cha.
Đấng Sáng lập : Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung.
Bề trên Dòng : Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh  
Nhà chính : Số 123/12B Đường Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
Cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc : Tu viện Phao-lô Lê Bảo Tịnh
- Địa chỉ : 197 ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đt : 0613.751.082 
- Bề trên Tu viện : Nữ tu Mát-ta Trần Thị Mỹ Dung. 
- Website : http://www.sucsongchuakito.net ; Email : dnssck@gmail.com
Sứ vụ : Cầu nguyện, dạy Giáo lý và thăm viếng những người nghèo hoặc bệnh tật 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...