02/05/2015
17160
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục có tiền thân là Tu Hội Nazareth.
Lược sử :
Lịch sử Hội Dòng được chia làm 2 giai đoạn
- Giai đoạn 1: Tu Hội Nazareth (1966-1984)
Vào những năm đầu của thập niên 60 thuộc thế kỷ XX, Phong Lộc - Cẩm Mỹ là nơi sinh sống của nhiều người nghèo và một số dân tộc ít người. Hầu hết dân chúng chưa được nghe loan báo Tin Mừng. Bấy giờ Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến phụ trách Giáo xứ Phong Lộc (từ năm 1956). Ngài nhận thấy cánh đồng truyền giáo bao la, còn thiếu nhiều thợ gặt nhiệt thành, nên muốn thành lập một Tu Hội để giáo dục các trẻ em nghèo theo tinh thần Phúc Âm. Ý muốn này được ngài thể hiện trong đơn đề ngày 04/4/1963, đệ trình Đấng Bản Quyền Giáo phận.
Với thẩm quyền của mình, ngày 08/9/1966, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám mục tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc, đã chấp nhận đơn xin của Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến, và ban phép Thành Lập Tu Hội Nazareth. 
- Giai đoạn 2: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục (1984 đến nay)
Ngày 14/9/1974, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc. Vì rất ưu tư và đồng cảm với đoàn chiên, đặc biệt với các linh mục và chủng sinh trong những môi trường phục vụ của giáo phận, và vì luôn thao thức sao cho có nhiều linh mục thánh thiện như lòng Chúa ước mong, để cộng tác với Ngài trong việc chăn dắt đoàn chiên giáo phận, nên Ngài ước ao thành lập một hội dòng có mục đích chính là cầu nguyện cho các linh mục. Ao ước này trùng khớp với ý nguyện của Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến ngay từ buổi khai sinh Tu hội Nazareth, nên, dưới tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, Đức Cha nghĩ đến việc nâng Tu hội Nazareth lên thành một Hội dòng với tên gọi « Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ».
Được phép Tòa Thánh, ngày 27/8/1984, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã ban Quyết định Thành lập « Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ». 
Đặc sủng :  Cộng tác vào việc thánh hóa và tông đồ của các linh mục.
Linh đạo : Sống tự hiến theo gương Chúa Giêsu Linh Mục : “Con xin hiến thánh chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,19).
Bổn mạng : Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Tế, mừng kính vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa Giêsu thiết lập chức Linh mục thừa tác.
Sứ mạng : Cầu nguyện cho việc thánh hoá các linh mục, cộng tác vào sứ vụ tông đồ của các linh mục qua 4 phương thức hoạt động : mục vụ giáo xứ, giáo dục văn hóa, chăm sóc bệnh nhân và bác ái xã hội.

Đấng Sáng lập : Dòng được hình thành do 2 vị sáng lập :
- Vị sáng lập Tu Hội Nazareth : Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến (1917-1998)
- Vị thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu LM: Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng (1921-1988).

Tổng phụ trách đương nhiệm : Nt. M. Anna Lê Hạ.
Số cộng đoàn : 17 cộng đoàn, phục vụ tại 9 giáo phận (Xuân Lộc, Bà Rịa, Đà Lạt, Long Xuyên, Phan Thiết, Phú Cường, Tp. Hồ Chí Minh, Orange County và St. Peterburg). Tại Việt Nam: 15 cộng đoàn; tại Hoa Kỳ (trực thuộc Việt Nam): 2 cộng đoàn.
Tụ sở chính : Tu viện Nazareth (Giáo xứ Thanh Hoá)
Địa chỉ: 200 Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (061) 6278609
Email: hdnutycglm@yahoo.com
Các cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc: 
1- Tu viện Mẹ Vô Nhiễm (Giáo xứ Duyên Lãng); 2- Tu viện Thánh Giuse (Giáo xứ Xuân Mỹ); 
3- Tu xá Belem (Giáo xứ Xuân Khánh); 4- Tu xá Hiển Linh (Giáo xứ Long Thuận). 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...