01/05/2015
9376

Lược sử 
Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc có tiền thân là các nhà phước Nam Am, Liễu Dinh, Kẻ Sặt, Yên Trì, thuộc Địa Phận Hải Phòng. Năm 1954, các chị di cư vào Nam và định cư tại vùng Hố Nai, Biên Hòa. Bốn cộng đoàn nhà phước gốc Hải Phòng cùng với một số chị em thuộc các nhà phước gốc Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Bùi Chu và Lạng Sơn, sát nhập lại thành nhà phước Mến Thánh Giá Hải Phòng, với vị Bề trên tiên khởi là Bà Têrêsa Đào Thị Phúc.
Ngày 10/06/1959 Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cho phép thành lập Nhà Mẹ tại giáo xứ Bắc Hải, Hố Nai, Biên Hòa, Giáo phận Sài Gòn.
Ngày 26/4/1963, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Giáo phận Sài Gòn, chấp thuận cho Nhà phước Hải Phòng được cải tổ theo Giáo Luật, qua sự giúp đỡ của Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (nay là Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp) trở thành Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng.
Ngày 17/02/1976, Hội dòng chính thức được Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chấp thuận cho trở thành một Hội dòng độc lập, trực thuộc Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, dưới sự điều hành của Mẹ Bề trên Anna Phạm Thị Ry.
Ngày 13/07/1995, Thánh Bộ Tu sỹ chấp thuận cho Hội dòng Mến Thánh Giá Hải Phòng đổi tên thành Hội dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải-Xuân Lộc.
Ngày 05/03/2010 Hội dòng Mến thánh Giá Bắc Hải-Xuân Lộc được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cho phép đổi tên thành Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

Phát triển và trưởng thành 
 - Tăng triển số nữ tu
Năm 1963 : vào thời điểm khai sinh, Hội dòng có 10 Tập sinh và 68 Bà Nhà phước.
Năm 1964 : Hội dòng có lớp khấn đầu tiên: 10 nữ tu.
Năm 1976 : Hội dòng được độc lập: có 95 nữ tu. 
Năm 2000 : Hiến Chương Hội dòng được chính thức phê chuẩn : có 193 nữ tu.
Năm 2013 : Hội dòng thành lập tròn 50 năm : có 280 nữ tu. Trong đó 60 nữ tu đã qua đời.
Năm 2014 : Hội dòng có: 230 nữ tu ; 31 Tập sinh, 17 Tiền tập và 64 Thỉnh sinh. 
- Tăng triển số cộng đoàn
Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc là một trong 24 Hội dòng Mến Thánh Giá có mặt trên đất nước Việt Nam. Số nữ tu là 230 chị, được gởi đi phục vụ trong 22 cộng đoàn, thuộc 8 Giáo phận: Xuân Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Long Xuyên, Kontum, Đà Lạt, Hải Phòng và Châlons-en-Champagne (Pháp).
Các cộng đoàn trong Giáo phận Xuân Lộc : Cộng đoàn Nhà Mẹ, Cộng đoàn Bêtania, Cộng đoàn Thuận Hòa, Cộng đoàn Kẻ Sặt, Cộng đoàn Trà Cổ, Cộng đoàn Kim Bích, Cộng đoàn Giang Điền, Cộng đoàn An Bình, Cộng đoàn Martinô, Cộng đoàn TGM Xuân Lộc, Cộng đoàn Xuân Trường.
Địa chỉ nhà mẹ   :   48A/40, Kp 8, Phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
        Điện thoại :   0613. 881148
        Email        :   dongmtgbhxl@vnn.vn
- Đời sống chiêm niệm và hoạt động
Để dấn thân trong công tác tông đồ theo Đặc sủng và Linh đạo Mến Thánh Giá. Bên cạnh đời sống cầu nguyện, chị em hoạt động trong các lãnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, luân lý, đức tin và truyền giáo, tham gia các việc mục vụ tông đồ trong các giáo xứ.
- Những biến cố đặc biệt
    Ngày 27/05/1972: lễ khấn đầu tiên tại Nguyện đường Nhà Mẹ Bắc Hải.
    Ngày 04/05/1988: mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. 
    Ngày 25/03/1996: lễ Khánh thành Nguyện Đường Hội dòng.  
    Ngày 14/09/2000: ký nghị định chính thức phê chuẩn Hiến Chương Hội dòng. 
    Ngày 26/04/2013: khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập.
    Ngày 01/05/2014: Bế mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...