01/05/2015
4332
Lược sử 
Hội Dòng được thành lập chính thức vào ngày 8/12/1965, do cha cố Gioan Baotixita Đào Duy Du qui tụ các bà phước từ Bắc vào Nam. Hạ tuần tháng 5/1965, Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa cử Mẹ Rosa Hoàng Thị Nhung và Bà Anna Nguyễn Thị Thơm, từ Bảo lộc xuống Thủ Đức để bắt đầu Huấn Luyện. Kể từ ngày 2/5/1970, Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức chính thức có Bề Trên Cả là Bà Anna Nguyễn Thị Nhường cùng điều hành Hội Dòng với Ban Tổng Cố Vấn.
Linh đạo: “Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình”.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức có 6 cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc : 
- Cộng đoàn Tâm An, thành lập năm 1975, tại giáo xứ Tâm An, hạt An Bình
- Cộng đoàn Tâm Hoà, thành lập năm 1973 tại giáo xứ Tâm Hòa, hạt An Bình
- Cộng đoàn Nghĩa Sơn, thành lập năm 1993 tại giáo xứ Nghĩa Sơn, hạt Biên Hoà
- Cộng đoàn Tân Hiệp, thành lập năm 2004 tại giáo xứ Tân Hiệp, hạt Long Thành
- Cộng đoàn Long An, thành lập năm 2003 tại giáo xứ Thái Lạc, hạt Long Thành
- Cộng đoàn Tân Bắc, thành lập năm 1976, tại giáo xứ Tân Bắc, hạt Phú Thịnh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...