01/05/2015
9200
Lược sử: 
Dòng Mến Thánh Giá do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte thành lập năm 1670 tại Đàng Ngoài và tại Đàng Trong năm 1671.
Hội dòng MTG Tân Việt bắt nguồn từ Nhà Phước Cổ Việt, được hình thành tại xứ Cổ Việt vào năm 1943, thời Đức Giám Mục Sanctus-Ubernard Ninh coi sóc giáo phận Thái Bình. Sau hiệp định Genève năm 1954, đất nước chia đôi, chị em Nhà Phước Cổ Việt di cư vào miền Nam và định cư tại giáo xứ Tân Việt - Tp. Hồ Chí Minh. 
Với sự giúp đỡ của Hội dòng Mến Thánh giá Gò Vấp, Hội dòng MTG Tân Việt có lời khấn năm 1964. Ngày 16.6.1976, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ký nghị định xác nhận Hội dòng Mến Thánh Giá Thái Bình Tân Việt trở thành một Hội dòng chính thức theo Giáo luật. 
Ngày 29.06.1995, Đức Hồng y Martini Tổng trưởng Bộ Đặc trách Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hội Đời sống Tông đồ, qua tuyên ngôn số Prot. No D. 2374-1/95 đổi tên Hội dòng Mến Thánh Giá Thái Bình Tân Việt thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, trực thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc sủng và Linh đạo : 
- Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất. 
- Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương. 
Hoạt động : Chị em hoạt động trong các lãnh vực: giáo dục văn hóa, giáo dục đức tin, luân lý, y tế và xã hội.  
Địa chỉ nhà Mẹ: 2/2 lê Lai, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
        ĐT : 08 38 426 307
        Email : mtgtanviet@gmail.com
Các cộng đoàn hiện diện trong giáo phận Xuân Lộc : 
1. Cộng đoàn Đức Maria Mông Triệu - giáo xứ Trà Cổ, 
thành lập ngày 01.10.1975 

    Địa chỉ: 1828 Quảng Hoà, Quảng Tiến, Trảng Bom, ĐN
    Đt: (061) 3866 642
2. Cộng đoàn Thánh Giuse Lao Động - giáo xứ Nam Hà, 
thành lập ngày 01.10.1975
    Địa chỉ: 148, Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, ĐN
     Đt: (061) 3875382 
3. Cộng đoàn Thánh Phaxicô Xaviê - giáo xứ Trung Ngãi, 
thành lập ngày 11.08.1997
    Địa chỉ: Ấp II, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh ĐN. 
    Đt: (061)  3758 378
4. Cộng đoàn Thánh Phanxicô Xaviê -  giáo xứ Quảng Xuân,
     thành lập ngày 30.11.2012

    Địa chỉ: Ấp 3, Xã Xuân Hưng, huyện Xuân lộc, tỉnh ĐN
    Đt: (061) 3756379

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...