01/05/2015
5752
Lược sử:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn là Hội dòng Giáo phận có nguồn gốc từ Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte (1624-1679) sáng lập năm 1671 tại An Chỉ, Quảng Ngãi, nhằm mục đích giúp công cuộc truyền giáo cho lương dân và hướng dẫn người tín hữu tiến tới đời sống trọn lành.
Năm 1928, Đức Cha Damien Grangeon Mẫn đệ trình thỉnh nguyện thư xin Tòa Thánh cho phép lập Dòng Mến Thánh Giá Gò Thị, Qui Nhơn và ngày 02/3/1929, Thánh Bộ Tu Sĩ đã ban sắc lệnh chuẩn y. Ngày 14/9/1932,  Đức Cha Auguste Tardieu Phú chiếu theo sắc lệnh Tòa Thánh ban hành chỉ thị lập dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có trụ sở chính tại Gò Thị. 
Ngày 02/3/2014, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày nhận Sắc lệnh chuẩn y lập Dòng, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn ban hành nghị định thiết lập Hội Mến Thánh Giá Tại thế Qui Nhơn.
Hiện nay Hội dòng đang có mặt và hoạt động tại 8 Giáo phận tại Việt Nam và 5 Giáo phận Hải ngoại, với 65 Cộng đoàn và 415 Nữ tu, 36 Tập sinh, 13 Tiền tập, 40 Thanh tuyển và 250 Dự tu.

Đặc sủng: là yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và tham dự vào sứ mạng cứu thế của Ngài bằng cách cầu nguyện cho tín hữu sống xa lìa Chúa, cho lương dân và sống chứng nhân, phục vụ trong các lĩnh vực : đức tin, luân lý, giáo dục, xã hội và y tế.

Chị Tổng Phụ trách: Maria Võ Thị Tuyết. 
Địa chỉ : 132 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn. Điện thoại : 056.3823120. 
Email : vpmtgquinhon@gmail.com; vpmtgqn09@yahoo.com.vn;
Tại Giáo phận Xuân Lộc: có 16 nữ tu phục vụ trong 3 Cộng đoàn:  một Cộng đoàn thuộc Giáo xứ Đồng Tâm, hai Cộng đoàn thuộc Giáo xứ Hiệp Lực.
Các hoạt động: Tham gia các sinh hoạt mục vụ Giáo xứ, các hoạt động văn hóa giáo dục (trường Mầm non, lớp Tình thương, Cô nhi viện), từ thiện xã hội, bảo vệ sự sống, và các dịch vụ y tế giúp dân nghèo… Ngoài ra, các chị em còn hướng dẫn Ơn gọi trẻ, đào tạo Giáo lý viên cho Giáo phận và đồng hành với Mến Thánh Giá Tại Thế Qui Nhơn.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...