01/05/2015
4069
Lược sử :
Mùa xuân 1952, bốn mươi hai chị em gồm bề trên đương nhiệm lúc ấy là chị Maria Nguyễn Thị Lan phải rời bỏ Hướng Phương thuộc Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Ngày 20/01/1955, Chị em đến định cư tại xứ Tân Bình và thành lập cơ sở đầu tiên của Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình.
- Năm 1995, theo tuyên ngôn của Toà Thánh (số Prot. N. D D 2229-1/95), ký ngày 29/06/1995, Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình được chính thức trở thành Dòng Giáo phận, với tên gọi là "Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang". 
Đấng sáng lập: Đức Cha Lambert de la Motte
Địa chỉ Nhà chính: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà.

      Tổng Phụ trách : Nt. Matta Nguyễn Thị Xinh
Linh đạo : Tập trung vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ thể hiện nơi thập giá Đức Kitô, bằng cách thông dự vào tinh thần trung gian chuyển cầu của Người cùng hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

Các cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc: 
- Cộng đoàn Chúa Hiển Linh, thành lập năm 2005 tại Giáo xứ Vĩnh Phước, Hạt Phước Lý.
Phụ trách cộng đoàn: Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Phương Thảo.
Mục vụ: Phụ trách ca đoàn, Dạy Giáo lý, Dạy trẻ, Trao  Mình Thánh Chúa

- Cộng đoàn Mẹ Mễ Du, Giáo xứ Nghĩa Yên, Hạt Phước Lý.
Phụ trách cộng đoàn: Nt. Maria Phạm Thị Thúy Liễu
Điện thoại: 0613 576 257 / Email: cdmemedumtgnt@yahoo.com
Mục vụ: Phụ trách ca đoàn, Dạy Giáo lý, Dạy trẻ, Trao  Mình Thánh Chúa, thăm người già yếu neo đơn, phát quà cho người nghèo.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...