Giới Hiền mẫu hạt Phước Lý mừng Lễ Bổn mạng Monica
Giới Hiền mẫu hạt Phước Lý mừng Lễ Bổn mạng Monica

/ 2711 / Hiền Mẫu
     Phước lý- Sáng Chúa Nhật ngayy 25.8.2013, hàng trăm chị em hiền mẫu thuộc các giáo xứ trong hạt quy tụ về giáo xứ cha Quản hạt- giáo xứ Bắc Thần cùng tham dự ngày hội Mừng Quan thầy Thánh Monica: Giao lưu sinh hoạt, thi đua ...
Giới Hiền Mẫu
Giới Hiền Mẫu
/ 21753 / Hiền Mẫu
1.    Cơ cấu và hoạt động Cha Giuse Khuất Đăng Tích, quản hạt Bình Giả, chánh xứ Vinh Trung được đặt làm Cha Đặc Trách Giới Hiền Mẫu đầu tiên. Năm 2004, Cha Giuse Nguyễn Việt Tiến, Quản hạt Gia Kiệm, chánh xứ Phúc Nhạc, được Đức Cha ...