Thứ Bảy Tuần 2 Phục sinh
Thứ Bảy Tuần 2 Phục sinh

/ 2984 / Hằng ngày
Thứ Bảy Tuần 2 Phục sinh          Lời Chúa: Ga 6,16-21          16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía ...
Thứ Sáu Tuần 2 Phục sinh
Thứ Sáu Tuần 2 Phục sinh
/ 1821 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 2 Phục sinh          Lời Chúa: Ga 6,1-15          1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ ...
Thứ Năm Tuần 2 Phục sinh
Thứ Năm Tuần 2 Phục sinh
/ 1767 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần Phục sinh          Ga 3,31-36          31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những ...
Thứ Tư Tuần 2 Phục sinh
Thứ Tư Tuần 2 Phục sinh
/ 1974 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 2 Phục sinh          Ga 3,16-21          16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải ...
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục sinh
Thứ Ba Tuần 2 Mùa Phục sinh
/ 1498 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 2 Phục sinh          Lời Chúa: Ga 3,7b-15          7  Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn ...
Thứ Hai Tuần 2 Mùa Phục sinh
Thứ Hai Tuần 2 Mùa Phục sinh
/ 2054 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh          Lời Chúa: Ga 3,1-8          1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người ...
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 1668 / Hằng ngày
Thứ Bảy tuần bát nhật          Lời Chúa: Mc 16,9-15          9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên ...
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 2112 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật          Ga 21,1-14          1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế ...
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh
/ 1709 / Hằng ngày
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh          Lời Chúa: Lc 24,35-48          35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã ...
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Chúa Phục sinh
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Chúa Phục sinh
/ 1698 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần  Bát Nhật Phục sinh          Lời Chúa: Lc 24,13-35          13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng ...
Thứ Bai Tuần Bát Nhật Chúa Phục sinh
Thứ Bai Tuần Bát Nhật Chúa Phục sinh
/ 2158 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục sinh          Lời Chúa: Ga 20,11-18          11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi ...
Thứ Hai tuần Bát Nhật Chúa Phục Sinh
Thứ Hai tuần Bát Nhật Chúa Phục Sinh
/ 1582 / Hằng ngày
Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh          Lời Chúa: Mt 28,8-15          8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về ...
Thứ Tư Tuần Thánh
Thứ Tư Tuần Thánh
/ 1692 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần Thánh          Lời Chúa: Mt 26,14-25          14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng ...
Thứ Ba Tuần Thánh
Thứ Ba Tuần Thánh
/ 1848 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần Thánh          Lời Chúa: Ga 13,21-33.36-38          21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : "Thật, Thầy bảo ...
Thứ Hai Tuần Thánh
Thứ Hai Tuần Thánh
/ 1845 / Hằng ngày
Thứ Hai Tuần Thánh Lời Chúa: Ga 12,1-11 1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô ...
Thứ Bảy Tuần 5 Mùa chay
Thứ Bảy Tuần 5 Mùa chay
/ 2075 / Hằng ngày
Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay          Lời Chúa: Ga 11,45-56          45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức ...
Thứ Sáu Tuần 5 Mùa chay
Thứ Sáu Tuần 5 Mùa chay
/ 2333 / Hằng ngày
Thứ Sáu Tuần 5 Mùa chay Lời Chúa: Ga 10,31-42 31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ : "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ...
Thứ Tư Tuần 5 Mùa chay
Thứ Tư Tuần 5 Mùa chay
/ 1977 / Hằng ngày
Thứ Tư Tuần 5 Mùa chay          Lời Chúa: Ga 8,31-42          31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người : "Nếu các ông ở lại trong ...
Thứ Ba Tuần 5 Mùa chay
Thứ Ba Tuần 5 Mùa chay
/ 2036 / Hằng ngày
Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay          Lời Chúa: Ga 8,21-30 21 Đức Giê-su lại nói với họ : "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến ...
Thứ Hai Tuần 5 Mùa chay
Thứ Hai Tuần 5 Mùa chay
/ 1785 / Hằng ngày
Thứ Hai tuần V Mùa chay          Lời Chúa: Ga 8,1-11          1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.  2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. ...