09/03/2015
43358

Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

Giám mục Chính Tòa

Sinh ngày: 06.07.1953 tại Ninh Bình, Phát Diệm.
Ngày 14.01.1992: chịu chức Linh mục tại Xuân Lộc.
Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát, Giáo hạt Gia Kiệm.
Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát, Giáo hạt Gia Kiệm.
Năm 2005: Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và Quản nhiệm Giáo xứ Suối Tre.
Năm 2006: Du học Philippines.
Năm 2010: trở về Giáo phận và làm Phó Giám đốc Đại Chủng viện, đặc trách Ban triết học.
Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc.
Ngày 02.05.2017: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.
Ngày 01.06.2017: được tấn phong Giám mục tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.
Khẩu hiệu Giám mục: "Tựa vào lòng Chúa Giêsu".
Năm 2018: Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM Việt Nam.
Ngày 16.01.2021: Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Xuân Lộc.
Ngày 03.03.2021: nhậm chức Giám mục Chính tòa Xuân Lộc tại Nhà thờ Chính tòa Xuân Lộc.
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...