Giáo Xứ Biên Hòa
Giáo Xứ Biên Hòa

/ 5666 / Giáo hạt Biên Hòa
TÓM TẮT LỊCH SỬ Quá trình hình thành và phát triển Năm 1861, một số giáo dân quy tụ tại khu đất gần chợ Biên Hòa ngày nay và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Hai năm sau - 1863, Giáo xứ Biên Hòa được thành lập và Cha Creuse (Cha Nhiệm) được bổ ...
GHBL Vinh Lâm
GHBL Vinh Lâm
/ 4032 / Giáo hạt Phương Lâm
GÍAO HỌ BIỆT LẬP VINH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều Thứ 5: 18h 00'        - NGÀY CHÚA NHẬT : ...
GHBL Tân Lâm
GHBL Tân Lâm
/ 5934 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 2, 4, 6 : 04h 30'     Chiều thứ 3, 5, 7 : 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     &nb ...
Giáo Xứ Hòa Lâm
Giáo Xứ Hòa Lâm
/ 7488 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ HÒA LÂM BẢNG GIỜ LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 ...
Giáo Xứ Mai Lâm
Giáo Xứ Mai Lâm
/ 7801 / Giáo hạt Phương Lâm
BẢNG GIỜ LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 ...
Hạt Hố Nai
Hạt Hố Nai
/ 7498 / Giáo hạt Hố Nai
GIÁO HẠT HỐ NAI 1. Thống kê Giáo hạt Hố Nai từ 1975 - 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Bắc Hải
Giáo xứ Bắc Hải
/ 24348 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Bắc Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Đại Lộ
Giáo xứ Đại Lộ
/ 13636 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Đại Lộ * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều thứ 2,3,4 : 17h 30'  Chiều Thứ 5,6 : 18h 00'     Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     &n ...
Giáo xứ Gia Cốc
Giáo xứ Gia Cốc
/ 8740 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Gia Cốc * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng 2, 3, 4, 5, 7 : 04h 30'     Chiều 2, 3, 5, 7 : 18h 00'  Thứ 6 hàng tuần : 14h 30' Kính Lòng Thương xót Chiều Thứ 4 hàng tuần Chầu Thánh Thể theo giới   ...
Giáo xứ Hà Nội
Giáo xứ Hà Nội
/ 19374 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hà Nội * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'  Lễ Cưới: 16h 00'     Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Hải Dương
Giáo xứ Hải Dương
/ 20499 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hải Dương * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 04h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Hoà Hiệp
Giáo xứ Hoà Hiệp
/ 12404 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hòa Hiệp * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Kẻ Sặt
Giáo xứ Kẻ Sặt
/ 18321 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kẻ Sặt * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'  Lễ Thiếu Nhi thứ 5 : 18h 00'     Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Kim Bích
Giáo xứ Kim Bích
/ 12254 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kim Bích * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Lộc Lâm
Giáo xứ Lộc Lâm
/ 9857 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Lộc Lâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Nam Hải
Giáo xứ Nam Hải
/ 12740 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Nam Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Phú Tảo
Giáo xứ Phú Tảo
/ 10897 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phú Tảo * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 05h 45'     Chiều thứ 2, 4, 5, 6, 7 : 18h 00'  Chiều thứ 3: 17h 30' ngoài nghĩa trang     Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ ...
Giáo xứ Phúc Lâm
Giáo xứ Phúc Lâm
/ 10385 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phúc Lâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Tây Hải
Giáo xứ Tây Hải
/ 8484 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Tây Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30'  Lễ cưới : 17h 00'     Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Trung Nghĩa
Giáo xứ Trung Nghĩa
/ 9770 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Trung Nghĩa * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...