22/04/2015
6809

Giáo Xứ Quang Lâm

Quá trình hình thành và phát triển

Sau năm 1975, giáo dân phần lớn thuộc các tỉnh miền Bắc di cư đến vùng kinh tế mới Quang Lâm lập nghiệp. Để có nơi cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo, bà con giáo dân đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tranh và lập nên Giáo họ 10 của Giáo xứ Phương Lâm. Ngày 31.01.1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã nâng giáo họ 10 lên thành giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Quang Lâm, đồng thời Đức Cha bổ nhiệm Cha Micae Nguyễn Hữu Thu làm chánh xứ tiên khởi. Một năm sau, nhà nguyện cũ của Giáo xứ được tu sửa lại. Năm 1996, Cha Micae cùng với cộng đoàn xây dựng nhà thờ, nhà xứ và các tượng đài xung quanh nhà thờ. Hiện nay, Cha Đaminh Nguyễn Minh Phương đang phụ trách Giáo xứ. Với sự hăng say và nhiệt tình của Cha Đaminh, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Quang Lâm đã đi vào nề nếp và ổn định.
Địa dư: Đông giáp xứ Bình Lâm; Tây giáp xứ Ngọc Lâm; Nam giáp xứ Phương Lâm; Bắc giáp xứ Xuân Lâm.
Diện tích: 12 km2
Dân số: 5.624 người
  • 1.270 gia đình công giáo, gồm 5.511 giáo dân
  • Tỷ lệ: 98%
Linh mục quản xứ:
  • Micae Nguyễn Hữu Thu (1991 - 2006)
  • Giuse Trần Quang Minh (2006 - 2010)
  • Giuse Nguyễn Văn Sáu (2010 - 2011)
Linh mục đương nhiệm:


Đaminh Nguyễn Minh Phương
                     (2011 -)

 Thánh bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật lễ Thánh Gia
Dòng tu trong xứ hiện nay: Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Thống kê
Năm 1991 1998 2008 2010 2012 2013
Giáo dân 3.150 4.447 4.956 5.000 5.144 5.511
Gia đình 721 901 978 1.119 1.150 1.270
Tu sĩ 4 3 2 4 4 4

 

Quý cha và BHG

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...