03/09/2019
7800

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

05:30

07:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm: Giuse Đinh Văn Thành (2022-)

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Đặc trách 2016 - 2018
2 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Chánh xứ 2018 - 19/03/2022
3 Giuse Đinh Văn Thành Chánh xứ 21/04/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...