27/04/2015
5584

GÍAO XỨ GIANG LÂM
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 05h 00'
    Chiều: 18h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 07h 00' : Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ II : 17h 00'


 
Quá trình hình thành và phát triển
Sau năm 1975, khoảng 150 người công giáo từ Campuchia về vùng ven sông La Ngà sinh sống và hình thành Giáo điểm truyền giáo Giang Lâm. Lúc này, mọi sinh hoạt tôn giáo của Giáo điểm đều trực thuộc Giáo xứ Phương Lâm. Năm 1998, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo Họ Biệt Lập với tên gọi là Giang Lâm và trực thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm. Vì đi lại khó khăn (phải qua phà) nên từ năm 2002, Cha Giuse Trần Phú Sơn nguyên chánh xứ Ngọc Lâm đã bàn giao GHBL này cho Cha xứ Giáo xứ Đồng Hiệp. GHBL Giang Lâm lúc này chưa có nhà nguyện, nên một năm các Cha chỉ có thể vào dâng lễ bốn lần tại nhà của một giáo dân vào các dịp lễ bổn mạng Giáo họ; Tết; Lễ Giáng Sinh; và Lễ Phục Sinh. Năm 2013, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Giang Lâm xây dựng nhà nguyện kiên cố (40m x 17m). Từ đây, GHBL Giang Lâm có thánh lễ thường xuyên vào các chiều Chúa Nhật và lễ trọng. Hiện nay, cộng đoàn GHBL Giang Lâm đang dần đi vào ổn định và phát triển.
Địa dư: Đông giáp sông La Ngà; Tây giáp suối Bùng Binh (suối Cọp); Nam giáp xã Phú Điền, Bắc giáp cánh đồng Cầu Cha.
 
Diện tích: 2,8 km2
Dân số: 900 người
  • 116 gia đình công giáo, gồm 452 giáo dân
  • Tỷ lệ: 50,2%
Linh mục quản nhiệm:


Giuse Phạm Ngọc Duy
            (2006 -)


Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: CN I MC
Thống kê
 
Năm 2004 2008 2013
Giáo dân 416 440 452
Gia đình 92 98 116
 
Khuôn viên nhà thờ


Sinh hoạt thường nhật của giáo xứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...