28/04/2015
8351
GIÁO XỨ ĐỒNG HIỆP
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều: 17h 45' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 08h 00' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 16h 30'

 
Quá trình hình thành và phát triển
Sau 1975, nhiều người từ khắp nơi (chủ yếu từ miền Bắc) di cư về Đồng Hiệp khai hoang lập nghiệp và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Lúc này, Giáo điểm chỉ có một hoặc hai thánh lễ một năm do các cha trong hạt Phương Lâm phụ trách. Năm 1990, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật thành lập Giáo họ biệt lập Đồng Hiệp trực thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm và cử thầy Vinh Sơn Nguyễn Thành Công và thầy Giuse Nguyễn Văn Khánh đến giúp cộng đoàn giáo dân Đồng Hiệp. Các thầy cùng với giáo dân mua lại mảnh đất của hợp tác xã Đồng Tâm và dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng cây, mái lá. Ngày 15.10.1993, Đức Cha Phaolô Maria nâng GHBL Đồng Hiệp thành Giáo xứ và cử Cha Phêrô Lưu Thành Tâm làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1994, Cha Phêrô cùng cộng đoàn Đồng Hiệp dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ, mái tôn (12m x 24m) và nhà xứ. Ngày 14.10.2002, Đức Cha Phaolô Maria cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưng coi sóc Giáo xứ Đồng Hiệp. Cha Gioan Baotixita đã làm thêm hai bên cánh gà nhà thờ (16m x 16m) và mở rộng diện tích đất nhà xứ. Bốn năm sau, Cha Giuse Phạm Ngọc Duy về phụ trách Giáo xứ. Với sự hăng hái và đầy nhiệt tình, Cha Giuse đã giúp cho các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định như ngày nay.
Địa dư: Đông và Nam giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Phú Hòa, hạt Túc Trưng, phía Bắc giáp xứ Ngọc Lâm.
Diện tích: 30 km2
Dân số: 12.000 người
  • 1.062 gia đình công giáo, gồm 3.978 giáo dân
  • Tỷ lệ: 33,2%
Linh mục quản xứ:
  • Phêrô Lưu Thành Tâm (1993 - 2002)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưng (2002 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:


Giuse Phạm Ngọc Duy
             (2006 -)


Linh mục phó xứ
: Giuse Nguyễn Văn Hảo
 
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: CN I MC
Giáo họ biệt lập: Giang Lâm
Thống kê
Năm 1994 2004 2008 2010 2012 2013
Giáo dân 3.488 4.506 5.765 6.255 4.393 3.978
Gia đình 735 978 1.350 1.526 1.159 1.062
 
Quý cha và quý chức


Sinh hoạt của giáo xứĐang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...