GHBL Vinh Lâm
GHBL Vinh Lâm

/ 4106 / Giáo hạt Phương Lâm
GÍAO HỌ BIỆT LẬP VINH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều Thứ 5: 18h 00'        - NGÀY CHÚA NHẬT : ...
GHBL Tân Lâm
GHBL Tân Lâm
/ 6050 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 2, 4, 6 : 04h 30'     Chiều thứ 3, 5, 7 : 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     &nb ...
Giáo Xứ Hòa Lâm
Giáo Xứ Hòa Lâm
/ 7689 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ HÒA LÂM BẢNG GIỜ LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 ...
Giáo Xứ Mai Lâm
Giáo Xứ Mai Lâm
/ 8007 / Giáo hạt Phương Lâm
BẢNG GIỜ LỄ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 ...
GHBL Bàu Mây
GHBL Bàu Mây
/ 3105 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÀU MÂY    * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều Thứ 3, 5, 7 : 18h 00'        ...
Giáo Hạt Phương Lâm
Giáo Hạt Phương Lâm
/ 9525 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM 1. Thống kê Giáo hạt Phương Lâm từ năm 1966 – 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ ...
​Giáo xứ An Lâm​
​Giáo xứ An Lâm​
/ 7680 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ AN LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều Thứ 3, 5 : 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
​Giáo xứ Bích Lâm
​Giáo xứ Bích Lâm
/ 13161 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ BÍCH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 50'      Chiều Thứ Bảy : 17h 50'  lễ thay Chúa Nhật       ...
​Giáo xứ Bình Lâm
​Giáo xứ Bình Lâm
/ 7761 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ BÌNH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
​Giáo xứ Đắc Lua
​Giáo xứ Đắc Lua
/ 6153 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ ĐẮC LUA   Quá trình hình thành và phát triển Giáo họ Đăklua là giáo họ truyền giáo của Giáo xứ Phú Lâm, cách Giáo xứ Phú Lâm hơn 60 km, được thành lập từ năm 1986 dưới thời Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái. Ngày 20.05.1991, Giáo họ Đăklua ...
​Giáo xứ Đồng Hiệp
​Giáo xứ Đồng Hiệp
/ 8291 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ ĐỒNG HIỆP * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo Xứ Giang Lâm
Giáo Xứ Giang Lâm
/ 5758 / Giáo hạt Phương Lâm
GÍAO XỨ GIANG LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
​Giáo xứ Kim Lâm
​Giáo xứ Kim Lâm
/ 7440 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ KIM LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều Thứ 5 : 17h 30'        - NGÀY CHÚA NHẬT : ...
​Giáo xứ Ngọc Lâm
​Giáo xứ Ngọc Lâm
/ 12439 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ NGỌC LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật      ...
Giáo xứ Phú Lâm
Giáo xứ Phú Lâm
/ 11154 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ PHÚ LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều: 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
​Giáo xứ Phương Lâm
​Giáo xứ Phương Lâm
/ 10594 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ PHƯƠNG LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật       - NGÀY CHÚA NHẬT :     Sáng ...
​Giáo xứ Quang Lâm
​Giáo xứ Quang Lâm
/ 7027 / Giáo hạt Phương Lâm
Giáo Xứ Quang Lâm Quá trình hình thành và phát triển Sau năm 1975, giáo dân phần lớn thuộc các tỉnh miền Bắc di cư đến vùng kinh tế mới Quang Lâm lập nghiệp. Để có nơi cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo, bà con giáo dân đã dựng một nhà nguyện tạm bằng ...
Gíao Xứ Tà Lài
Gíao Xứ Tà Lài
/ 8100 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ TÀ LÀI * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng Thứ 2, 4, 5, 6, 7 : 05h 00'     Chiều Thứ 3, 5, 7 : 17h 00'      Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     & ...
Giáo xứ Thạch Lâm
Giáo xứ Thạch Lâm
/ 7507 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ THẠCH LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
​Giáo xứ Thọ Lâm
​Giáo xứ Thọ Lâm
/ 9483 / Giáo hạt Phương Lâm
GIÁO XỨ THỌ LÂM * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'      Chiều Thứ Bảy : 17h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...