Hạt Hòa Thanh
Hạt Hòa Thanh

/ 5447 / Giáo hạt Hòa Thanh
GIÁO HẠT HÒA THANH 1. Thống kê Giáo hạt Hòa Thanh từ năm 1978 – 2013     Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam ...
Giáo xứ Đại An
Giáo xứ Đại An
/ 6040 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Trịnh Đức Luyện dẫn một số giáo dân gốc Giáo phận Thái Bình đến định cư tại xã Thái Hưng (Lạc An ngày nay) và lập thành Giáo họ Hà Xá (phần đông giáo dân mang họ Hà) thuộc Giáo xứ Thượng Phúc, ...
Giáo xứ Đông Vinh
Giáo xứ Đông Vinh
/ 7547 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1955, Cha Tôma Lý Quang Phụng dẫn một số giáo dân gốc Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Bình đến khai hoang đất rừng tại Hố Nai và hình thành giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, cộng đoàn này dựng một nhà ...
Giáo xứ Gò Xoài
Giáo xứ Gò Xoài
/ 6567 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Biên Hà – Giáo phận Phú Cường vượt sông Đồng Nai sang vùng đất Gò Xoài, huyện Vĩnh Cửu  khai hoang lập nghiệp. một thời gian sau, số giáo dân nơi này tăng nhanh và lập ...
Giáo xứ Hòa Bình
Giáo xứ Hòa Bình
/ 10663 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, khoảng 100 giáo dân thuộc họ đạo Thôn Bắc xứ Phú Nhai (Giáo phận Bùi Chu) đến định cư tại khu vực ga Hố Nai và hình thành giáo điểm truyền giáo dưới sự coi sóc của Cha Đaminh Nguyễn Đại Bằng. Một năm sau, ...
Giáo xứ Lai Ổn
Giáo xứ Lai Ổn
/ 6436 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Đỗ Đức Thụ dẫn khoảng 2.000 giáo dân xứ Lai Ổn, Giáo phận Thái Bình đến vùng đất thuộc Giáo xứ Hòa Bình ngày nay lập nghiệp và dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn để làm nơi đọc kinh cầu nguyện. ...
Giáo xứ Lộ Đức
Giáo xứ Lộ Đức
/ 10116 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Mai Đức Cận dẫn khoảng 700 giáo dân thuộc Giáo xứ Tràng Quan, Giáo phận Thái Bình vào định cư tại khu vực cây số 10, Hố Nai, Biên Hòa và làm thành họ Tràng Quan thuộc Giáo xứ Văn Côi (Ngọc ...
Giáo xứ Ngọc Đồng
Giáo xứ Ngọc Đồng
/ 6096 / Giáo hạt Hòa Thanh
  Địa chỉ : KP. 8, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai Chánh xứ : Linh mục Giuse Phạm Hưng Vĩnh, O.P ( 2017 - )  Phó xứ : Linh mục Phaolô Nguyễn Cao Thắng, O.P ( 2017 - ) Tel: (0251) 3981226 - ...
Giáo xứ Ngô Xá
Giáo xứ Ngô Xá
/ 8717 / Giáo hạt Hòa Thanh
 Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, khoảng 70 gia đình công giáo gốc xứ Ngô Xá, Giáo phận Thái Bình đến lập cư tại Hố Nai và lập nên họ Ngô Xá thuộc xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Một thời gian sau, Giáo họ Ngô Xá được sáp nhập vào Giáo xứ ...
Giáo xứ Ngũ Phúc
Giáo xứ Ngũ Phúc
/ 6131 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Phạm Hữu Tư dẫn một số gia đình công giáo gốc Giáo phận Thái Bình đến định cư tại quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa và thành lập Giáo xứ Ngũ Phúc. Thời gian đầu, cộng đoàn Ngũ Phúc chưa có nhà thờ ...
Giáo xứ Sài Quất
Giáo xứ Sài Quất
/ 6658 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Đaminh Đỗ Minh Chuẩn dẫn khoảng 700 giáo dân thuộc Giáo xứ Sài Quất và Vân Đồn, Giáo phận Thái Bình đến vùng đất Hố Nai lập nghiệp và hình thành họ Sài Quất trực thuộc Giáo xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Một ...
Giáo xứ Thái Hòa
Giáo xứ Thái Hòa
/ 11447 / Giáo hạt Hòa Thanh
 Quá trình hình thành và phát triển Năm 1966, khoảng 40 gia đình công giáo gốc Bình Tuy, Phước Tuy và Long Khánh đến lập nghiệp tại vùng đất Hố Nai, quận Đức Tu, Biên Hòa. Thời gian đầu, chưa có nhà thờ nên giáo dân đi lễ ở nhà thờ Thanh Hóa và ...
Giáo xứ Thanh Hóa
Giáo xứ Thanh Hóa
/ 8952 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Sau nhiều lần tạm cư ở những nơi khác nhau, năm 1954, khoảng 4.000 giáo dân gốc Giáo phận Thanh Hóa đến vùng Hố Nai, quận Đức Tu, Biên Hòa định cư lập nghiệp dưới sự coi sóc của Cha Augustinô Phạm Văn Nguyện. Một ...
Giáo xứ Tiên Chu
Giáo xứ Tiên Chu
/ 18535 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển   Năm 1954, Cha Đaminh Vũ Thiện Tuần dẫn khoảng 400 giáo dân thuộc xứ Tiên Châu, Hưng Yên, Giáo phận Thái Bình đến cây số 10, Quốc lộ I, vùng Hố Nai, tỉnh Biên Hòa khai hoang lập nghiệp. Thời gian đầu, cộng ...
GHBL Trị An
GHBL Trị An
/ 2599 / Giáo hạt Hòa Thanh
Quá trình hình thành và phát triển Năm 1956, Cha chánh xứ Đại An Sebastianô Nguyễn Duy Nhật thành lập Giáo họ Bến Vịnh (Trị An) thuộc Giáo xứ Đại An. Cha Sebastianô cùng cộng đoàn dựng nhà nguyện, thiết lập ban điều hành và mỗi chiều thứ Bảy Cha đến ...