20/04/2015
9824

Giáo xứ Phúc Lâm
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 45'
    Chiều: 17h 45' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 06h 30' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 30'

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1958, một số gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Kim Bích - Bắc Việt dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Phạm Sỹ Khiêm di cư đến khu vực Xã Đông Hiệp, quận Định Quán, Tỉnh Long Khánh sinh sống và thành lập Giáo xứ Phúc Lâm. Hai năm sau, Cha Matthêu Chu Thanh Liêm thay thế Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ và cũng trong năm này, Cha Matthêu và cộng đoàn xây nhà thờ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1965, Cha Giuse Maria Nguyễn Hương Nam kế nhiệm Cha Matthêu coi sóc Giáo xứ Phúc Lâm. Tháng 09 cùng năm, Cha Giuse Maria đã dẫn giáo dân từ xã Đông Hiệp, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh về vùng đất Hố Nai - ấp Nam Hải, xã Hố Nai, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa lập nghiệp. Cùng năm, Cha Giuse Maria cùng với cộng đoàn dựng một nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ với diện tích 10m x 20m trên vùng đất mới này. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Phúc Lâm đã xây dựng đời sống đức tin vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ ngày thêm phong phú. Năm 1975, Cha Giuse Vũ Văn Nhậm về làm chánh xứ Giáo xứ Phúc Lâm. Trong giai đoạn phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm, Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn Giáo xứ lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ mới, 14 chặng đàng Thánh Giá và Đài Chúa Kitô Vua.

Năm 1997, Cha Giuse Đỗ Viết Đại phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm. Bảy năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn Phúc Lâm một lần nữa khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ và khánh thành một năm sau đó. Năm 2005, Cha Giuse Tạ Minh Chiến thay thế Cha Giuse Đỗ Viết Đại phụ trách Giáo xứ Lộc Lâm. Vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nên Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn xây nhà mục vụ năm 2012. Một năm sau, Cha Giuse Ngô Quốc Thạnh về phụ trách Giáo xứ Phúc Lâm. Cha Giuse đã giúp các sinh hoạt mục vụ trong cộng đoàn Giáo xứ đi vào ổn định và đời sống yêu thương hiệp nhất triển nở như ngày nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Kẻ Sặt; Tây giáp xứ Bắc Hải; Nam giáp xứ Hà Nội; Bắc giáp xứ Bắc Hải và Nam Hải.
Diện tích: 90 ha
Dân số: 9.215 người
-    1.266 gia đình công giáo, gồm 5.215 giáo dân
-    Tỷ lệ: 56,59 %
Linh mục quản xứ
-    Đaminh Phạm Sỹ Khiêm (1958 - 1960)
-    Matthêu Chu Thanh Liêm (1960 - 1963)
-    Giuse Maria Nguyễn Hương Nam (1965 - 1973)
-    Gioakim Nguyễn Bá Tước (1973 - 1975)
-    Giuse Vũ Văn Nhậm (1975 - 1983)
-    Giuse Đặng Văn Quy SSS (1983 - 1997)
-    Giuse Đỗ Viết Đại (1997 - 2005)
-    Giuse Tạ Minh Chiến (2005 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Ngô Quốc Thạnh (2013 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse lao động (01.05)
Ngày chầu lượt: Lễ Chúa Kitô Vua 
Thống kê

Năm 1958 1974  1990  2003   2013
Giáo dân  1.980  2.115 4.278 4.632  5.215
Gia đình  276 295 937  986   1.266


 
Ban Hành Giáo giáo xứ Phúc Lâm

Một số công trình của giáo xứ


Đài Chúa Kitô Vua


Đài Thánh Martin


Đền Thánh Mẫu

               
                 
                Xem Bản đồ cỡ lớn hơn


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...