27/04/2015
20723

Giáo xứ Hải Dương
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 04h 00'
    Chiều: 18h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 00' 
   Chiều :
       Lễ II : 16h 00'
Lễ III : 19h 00'

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, nhiều Giáo xứ di cư từ miền Bắc đến định cư tại xã Hố Nai, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Sau khi rút thăm, bà con thuộc Giáo xứ Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng, được chia và định cư tại vùng đất xứ Hải Dương Hiện nay. Từ những ngày đầu, cộng đoàn được Cha Giuse Phạm Văn Hy coi sóc và giúp đỡ. Năm năm sau, Cha Giuse cùng với giáo dân dựng lên ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo xứ với kích thước 8m x 20m bằng vật liệu kiên cố.

Năm 1971, Cha Đaminh Đặng Công Hiến (dòng Thánh Thể) về coi sóc Giáo xứ Hải Dương. Sáu năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng trao Giáo xứ cho các Cha Dòng Thánh Thể phụ trách. Đến nay, các Cha Dòng Thánh Thể vẫn tiếp tục coi sóc Giáo xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định. Năm 1986, Cha Giuse Đặng Văn Quy và cộng đoàn Giáo xứ Hải Dương đã xây nhà hội. Năm 2002, Cha Đaminh Đỗ Văn Vàng kế nhiệm Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Đaminh và cộng đoàn khởi công xây nhà thờ mới năm 2003 và hoàn thành năm 2005. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đỗ Thôn Nhu, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và các sinh hoạt mục vụ thêm phong phú.
Địa dư: Đông giáp xứ Bắc Hải; Tây giáp xứ Phú Tảo; Nam giáp xứ Gia Viên; Bắc giáp xứ Lộc Lâm.
Diện tích: 7 ha
Dân số: 780 người
-    220 gia đình công giáo, gồm 780 giáo dân
-    Tỷ lệ: 100%
Linh mục quản xứ: 
-    Giuse Phạm Văn Hy (1954 - 1958)
-    Giuse Trần Văn Bình (1969 - 1971)
-    Đaminh Phạm Bá Linh (1971 - 1973)
-    Đaminh Đặng Công Hiến (1973 - 1974)
-    Giuse Nguyễn Thanh Tâm (1974 - 1975)
-    Giuse Đặng Văn Quy    (1975 - 2002)
-    Đaminh Đỗ Văn Vàng (2002 - 2006)
-    Phêrô Phạm Ngọc Hảo (2006 - 2009)
-    Antôn Nguyễn Minh Thuấn (2009 - 2011)
Linh mục đương nhiệm:
Giuse Đỗ Thôn Nhu (2012 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Micae
Ngày chầu lượt: Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Dòng tu trong Giáo xứ: Dòng Thánh Thể - Cộng đoàn Nhà Khấn và Nhà Tập
Thống kê

Năm 1975  1980   1990    2003 2013
Giáo dân 300  360   413   447   780
Gia đình   71  85 98  125    220
Tu sĩ - - 2 6 6


Cha xứ và đại diện của giáo xứ


Đài Đức Mẹ


Nhà xứ


              
             
             
       Xem Bản đồ cỡ lớn hơn


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...