02/05/2015
7711

Giáo xứ Ba Đông
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Ba Đông cùng với các xứ lân cận thuộc Giáo phận Hải Phòng đã đến định cư tại cây số 6 vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, Cha Gioakim Nguyễn Hữu Phúc cùng với cộng đoàn thành lập Giáo xứ Ba Đông và dựng một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sáu năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Hữu Khoát kế nhiệm Cha Gioakim phụ trách cộng đoàn này. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Ba Đông xây dựng nhà thờ mới để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa

Năm 1965, Cha Giuse Nguyễn Đức Cần từ Sóc Trăng về phụ trách giáo xứ. Năm 1985, Giáo xứ được Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình, Chánh xứ Kim Bích quản nhiệm. Năm 1998, Cha Giuse Nguyễn Ý Định, phó xứ Kẻ Sặt coi sóc. Một năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Văn Tòng về phụ trách Giáo xứ Ba Đông. Cha Đaminh cùng với cộng đoàn Ba Đông xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (2003), nhà mục vụ (2007). Hiện nay, Cộng đoàn Ba Đông đã có đời sống đức tin vững mạnh và ổn định về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Kim Bích; Tây giáp xứ Gia Cốc; Nam giáp phường Tân Hiệp; Bắc giáp phường Trảng Dài.
Diện tích: 4 ha
Dân số: 1.200 người
-    299 gia đình công giáo, gồm 1.120 giáo dân.
-    Tỷ lệ: 93,3%
Linh mục quản xứ
-    Gioakim Nguyễn Hữu Phúc (1955 - 1957)
-    Đaminh Nguyễn Hữu Khoát (1958 - 1962)
-    Giuse Nguyễn Đức Cần (1962 - 1985)
-    Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình (quản nhiệm 1985 - 1998)
Linh mục đương nhiệm:

Đaminh Nguyễn Văn Tòng (1999 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: CN XXII TN 
Thống kê

Năm  1954  1963  1975    1990   2003  2013
Giáo dân   1.200   900 750 850 1.027 1.120
Gia đình  320 240  201 226 274 299


Ban Hành Giáo giáo xứ


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...