Hạt Hố Nai
Hạt Hố Nai

/ 7498 / Giáo hạt Hố Nai
GIÁO HẠT HỐ NAI 1. Thống kê Giáo hạt Hố Nai từ 1975 - 2013   Năm Giáo xứ Giáo họ/ Giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân ...
Giáo xứ Ba Đông
Giáo xứ Ba Đông
/ 7721 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Ba Đông Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Ba Đông cùng với các xứ lân cận thuộc Giáo phận Hải Phòng đã đến định cư tại cây số 6 vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, Cha Gioakim Nguyễn Hữu Phúc cùng với cộng ...
Giáo xứ Bắc Hải
Giáo xứ Bắc Hải
/ 24348 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Bắc Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 15'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Đại Lộ
Giáo xứ Đại Lộ
/ 13636 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Đại Lộ * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều thứ 2,3,4 : 17h 30'  Chiều Thứ 5,6 : 18h 00'     Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật     &n ...
Giáo xứ Gia Cốc
Giáo xứ Gia Cốc
/ 8740 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Gia Cốc * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng 2, 3, 4, 5, 7 : 04h 30'     Chiều 2, 3, 5, 7 : 18h 00'  Thứ 6 hàng tuần : 14h 30' Kính Lòng Thương xót Chiều Thứ 4 hàng tuần Chầu Thánh Thể theo giới   ...
Giáo xứ Hà Nội
Giáo xứ Hà Nội
/ 19374 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hà Nội * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'  Lễ Cưới: 16h 00'     Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Hải Dương
Giáo xứ Hải Dương
/ 20499 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hải Dương * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 04h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Hoà Hiệp
Giáo xứ Hoà Hiệp
/ 12404 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Hòa Hiệp * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Kẻ Sặt
Giáo xứ Kẻ Sặt
/ 18320 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kẻ Sặt * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'  Lễ Thiếu Nhi thứ 5 : 18h 00'     Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Kim Bích
Giáo xứ Kim Bích
/ 12254 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Kim Bích * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Lộc Lâm
Giáo xứ Lộc Lâm
/ 9857 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Lộc Lâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Nam Hải
Giáo xứ Nam Hải
/ 12739 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Nam Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 05h 00'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Phú Tảo
Giáo xứ Phú Tảo
/ 10897 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phú Tảo * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng thứ 4, 5, 6, 7 : 05h 45'     Chiều thứ 2, 4, 5, 6, 7 : 18h 00'  Chiều thứ 3: 17h 30' ngoài nghĩa trang     Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ ...
Giáo xứ Phúc Lâm
Giáo xứ Phúc Lâm
/ 10385 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Phúc Lâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 45'     Chiều: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Tây Hải
Giáo xứ Tây Hải
/ 8484 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Tây Hải * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 17h 30'  Lễ cưới : 17h 00'     Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Thánh Tâm
Giáo xứ Thánh Tâm
/ 14729 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Thánh Tâm * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 17h 30'  Lễ Thiếu Nhi Chiều Thứ 5: 17h 45'      Chiều Thứ Bảy : 17h 30'  lễ thay Chúa Nhật     ...
Giáo xứ Trung Nghĩa
Giáo xứ Trung Nghĩa
/ 9770 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Trung Nghĩa * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...
Giáo xứ Xuân Trà
Giáo xứ Xuân Trà
/ 8452 / Giáo hạt Hố Nai
Giáo xứ Xuân Trà * GIỜ LỄ :   - NGÀY THƯỜNG :     Sáng : 04h 30'     Chiều: 18h 00'      Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật       ...