15/04/2015
10029

Giáo xứ Phát Hải
Quá trình hình thành và phát triển
Đầu năm 1954, khoảng 83 gia đình công giáo thuộc miền Duyên Hải, Phát Diệm dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Dương Vĩnh Trị đến định cư tại cây số 78 quốc lộ 20 và thành lập Giáo xứ Phát Hải (Phát Diệm - Duyên Hải) và dựng một nhà nguyện tạm bằng cây, mái tranh. Đến cuối năm, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn kế nhiệm Cha Phêrô Trị coi sóc cộng đoàn Phát Hải. Cha đã cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ đầu tiên và hai dãy trường học dọc theo nhà thờ. Một năm sau, Giáo xứ Phát Hải chính thức có tên trong Giáo phận Sài Gòn và Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn trở thành cha xứ tiên khởi. Năm 1964, Cha Pascalê Vũ Hoàng Bát kế nhiệm Cha Phêrô. Cùng năm, Cha Pascalê và cộng đoàn Phát Hải khởi công xây dựng nhà thờ mới (18m x 53m) và khánh thành năm 1966.

 

Giai đoạn 1999 đến 2006, Cha Giuse Lê Vinh Hiến quản nhiệm Giáo xứ. Cha Giuse cùng cộng đoàn nâng cấp nhà hội, nhà giáo lý (2000) và đại tu nhà thờ (2003). Hiện nay, Cha Phanxicô Xaviê đang phụ trách Giáo xứ. Cha Phanxicô Xaviê đã giúp cộng đoàn Giáo xứ Phát Hải dần lớn mạnh trong đời sống đức tin và mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định. 
Địa dư: Đông giáp vùng đất nông nghiệp ao khoai; Tây giáp vùng đất nông nghiệp đồi đá; Nam giáp xứ Võ Dõng; Bắc giáp xứ Kim Thượng. 
Diện tích: 0,176 km2
Dân số: 5.323 người
-    1.356 gia đình công giáo, gồm 5.255 giáo dân
-    Tỷ lệ: 98,7%
Linh mục quản xứ: 
-    Phêrô Nguyễn Ngọc Ngoạn (1954 - 1955)
-    Cha già Hiến hưu (1955 - 1964)
-    Pascalê Vũ Hoàng Bát (1964 - 1999) 
-    Giuse Lê Vinh Hiến (quản nhiệm 1999 - 2006)
-    Giuse Phạm Đình Hiền (2006 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:

Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Huy (2013 -)

-    Cha phó:

Đaminh Võ Văn Phụng
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Truyền Tin (25.03)
Ngày chầu lượt: CN II MC
Thống kê

Năm 1974 1989 1994 2003 2004   2013
Giáo dân   2.982   5.776  4.614  5.189     5.382   5.255
Gia đình 385 1.465 1.108    1.276   1.381  1.356


Ban Hành Giáo giáo xứ Phát Hải


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...