01/05/2015
10399

Giáo xứ Bình Minh
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1975, một số gia đình công giáo gốc Nghệ Tĩnh và Thái Bình đến cây số 6 xã Cây Gáo khai hoang lập nghiệp và được Cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc từ Giáo xứ Vườn Ngô đến giúp mục vụ. Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn nơi đây dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng cây và mái tranh. Năm 1982, cộng đoàn này được đặt tên là cộng đoàn Tân Lập. Tám năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng quy tụ giáo dân nơi đây để thành lập Giáo họ với tên gọi mới là Bình Minh, đồng thời cử Thầy Đaminh Vũ Đình Thái về giúp Giáo họ này. Năm 1997, Cha Giacôbê Trần Chính Thành về làm phó xứ Hiển Linh và đặc trách Giáo họ Bình Minh. Tháng 05.2002, Cha Giacôbê và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ và ba năm sau nhà thờ mới được khánh thành. Ngày 18.03.2007, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Bình Minh lên thành Giáo xứ và cử Cha Giacôbê Trần Chính Thành phụ trách trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Một năm sau, Cha Vincentê Nguyễn Trung Định kế nhiệm Cha Giacôbê. Dưới sự hướng dẫn của Cha Vincentê, cộng đoàn Bình Minh ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào ổn định như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xã Bầu Hàm, huyện Thống Nhất; Tây giáp xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu; Nam giáp xứ Gia Tôn, huyện Thống Nhất; Bắc giáp xứ Hiển Linh.
Diện tích:  15,83 km2
Dân số: 11.423 người

  • 987 gia đình công giáo, gồm 4.247 giáo dân
  • Tỷ lệ: 37,2%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc (1975 - 1980)
  • Đaminh Nguyễn Đính (1980 - 1990)
  • Phêrô Vũ Công Bình (1990 - 1996)
  • Đaminh Vũ Đình Thái (1996 - 1998)
  • Giacôbê Trần Chính Thành (1989 - 2008)
Linh mục đương nhiệm:
Vincentê Nguyễn Trung Định (2008 -)
Thánh Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01.05)
Ngày chầu lượt: Thánh Giuse Thợ (01.05)
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:  Đaminh Tam Hiệp - Mái ấm Martinô
Thống kê
Năm 1993 2003 2007 2013
Giáo dân 2.273 3.338 3.455 4.247
Gia đình 487 532 739 987
Tu sĩ nữ - - 1 10Nhà thờ Bình Minh tr​ùng tu

 Bổn mạng Gia Trưởng

 


Đội hoa

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...