Hạt Gia Kiệm
Hạt Gia Kiệm

/ 8297 / Giáo hạt Gia Kiệm
GIÁO HẠT GIA KIỆM   1. Thống kê Giáo hạt Gia Kiệm  từ năm 1994 – 2013 Năm Giáo xứ Giáo họ/ giáo điểm Linh mục Tu sĩ Giáo dân Nam Nữ 1994 21 ...
Giáo xứ Bạch Lâm
Giáo xứ Bạch Lâm
/ 13238 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Bạch Lâm Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Phaolô Nguyễn Thanh Lịch dẫn một số giáo dân xứ Bạch Liên, Sào Lâm đến cây số 80 quốc lộ 20, xã Gia Tân, quận Kiệm Tân, Long Khánh định cư, lập nghiệp. Ngày 24.05.1955, Đức Cha Simon ...
Giáo xứ Bình Minh
Giáo xứ Bình Minh
/ 10436 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Bình Minh Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số gia đình công giáo gốc Nghệ Tĩnh và Thái Bình đến cây số 6 xã Cây Gáo khai hoang lập nghiệp và được Cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc từ Giáo xứ Vườn Ngô đến giúp mục vụ. Cha ...
Giáo xứ Bình Lộc
Giáo xứ Bình Lộc
/ 6969 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Bình Lộc Quá trình hình thành và phát triển Năm 1936, Cha Vaquier dẫn khoảng 30 gia đình công giáo vào vùng đất Kiệm Tân, Long Khánh làm công nhân đồn điền cao su Bình Lộc (SIPH). Cùng năm, Cha Vaquier và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện nhỏ ...
Giáo xứ Dốc Mơ
Giáo xứ Dốc Mơ
/ 10525 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Dốc Mơ Quá trình hình thành và phát triển Ngày 02.11.1954, khoảng 3.000 giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm theo Cha Giuse Trần Đình Vận đến Đồi Mơ cây số 81 quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh lập nghiệp và lập nên Giáo xứ Dốc Mơ. ...
Giáo xứ Đức Huy
Giáo xứ Đức Huy
/ 10566 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Đức Huy Quá trình hình thành và phát triển Trước 1975, Giáo họ Đức Huy là một trong năm Giáo họ của Giáo xứ Dốc Mơ.  Giáo họ Đức Huy được Cha Giuse Trần Đình Vận - chánh xứ Dốc Mơ quản nhiệm. Một năm sau, Cha Giuse tách Giáo họ Đức Huy ...
Giáo xứ Đức Long
Giáo xứ Đức Long
/ 9623 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Đức Long Quá trình hình thành và phát triển Năm 1960, Giáo họ Thánh Giuse được tách từ Giáo xứ Dốc Mơ, do Cha Giuse Trần Đình Vận chánh xứ Dốc Mơ coi sóc, đồng thời Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây dựng một nhà nguyện với mái ngói (12m x 32m ...
Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
/ 6521 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Quá trình hình thành và phát triển:    Từ 1976, vì nhu cầu cuộc sống mới, mọi người đều nhận thấy không thể phát triển trong một nơi đất chật người đông nên một số giáo dân thuộc Giáo xứ Võ Dõng cùng với những ...
Giáo xứ Gia Tôn
Giáo xứ Gia Tôn
/ 8282 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Gia Tôn Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, khoảng 350 giáo dân từ khu vực Tam Hiệp, Hố Nai, Trảng Bom và Bàu Cá vào khai hoang lập nghiệp tại cây số 7 của đoạn đường vào Cây Gáo. Ban đầu, số giáo dân này vì không có nhà nguyện lại ...
Giáo xứ Gia Yên
Giáo xứ Gia Yên
/ 9959 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Gia Yên Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Phaolô Phạm Chí Nhân dẫn khoảng 3.000 giáo dân, phần lớn từ Giáo phận Phát Diệm đến định cư tại xã Gia Tân, Quận Kiệm Tân, Long Khánh và thành lập Giáo xứ Gia Yên. Thời gian đầu, Cha ...
Giáo xứ Hiển Linh
Giáo xứ Hiển Linh
/ 8701 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Hiển Linh Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Nguyễn Đình Chuẩn dẫn một số gia đình công giáo đến khu vực cây số 7 trên tuyến đường đi Cây Gáo (bên cạnh hồ Trị An) để khai hoang lập nghiệp và lập thành Giáo xứ Cây Gáo. Thời gian ...
Giáo xứ Hưng Bình
Giáo xứ Hưng Bình
/ 12164 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Hưng Bình Quá trình hình thành và phát triển Ngày 12.05.1965, Cha Đaminh Đặng Duy Hòa đưa một số giáo dân từ Giáo xứ Thừa Đức, Bình Tuy và Phước Thành đến khu vực Bốt Đỏ, quận Kiệm Tân, Long Khánh để sinh sống và lập nên Giáo xứ Hưng Bình. ...
Giáo xứ Kim Thượng
Giáo xứ Kim Thượng
/ 18514 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Kim Thượng Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Antôn Nguyễn Tri Nhiên, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách và Cha Ninh dẫn một số giáo dân thuộc Giáo Phận Phát Diệm đến khu vực rừng Gia Kiệm lập nghiệp và dựng một nhà nguyện tạm ...
Giáo xứ Lạc Sơn
Giáo xứ Lạc Sơn
/ 3686 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Lạc Sơn Quá trình hình thành và phát triển Năm 1960, một số giáo dân gốc xứ Hải Nhuận đến ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai định cư và lập nên Giáo điểm truyền giáo dưới sự coi sóc của Cha Giuse Vũ Hữu Văn, chánh xứ Bình Lộc. Cha ...
Giáo xứ Lợi Hà
Giáo xứ Lợi Hà
/ 7672 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Lợi Hà Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, khoảng 120 giáo dân từ Bùi Chu, Phát Diệm đến định cư tại ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai hiện nay. Một năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Đính thành lập GHBL Lợi Hà và ...
Giáo xứ Martinô
Giáo xứ Martinô
/ 5085 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Martinô Quá trình hình thành và phát triển Năm 1975, một số giáo dân, phần lớn từ miền Bắc đến khu vực xã Gia Kiệm, quận Kiệm Tân, tỉnh Long Khánh lập nghiệp và hình thành nên một xóm đạo thuộc Giáo xứ Võ Dõng. Ba năm sau, xóm đạo này nhận ...
Giáo xứ Mẫu Tâm
Giáo xứ Mẫu Tâm
/ 5686 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Mẫu Tâm Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Cha Giuse Maria Phạm Bá Nguyên đưa giáo dân từ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Phát Diệm vào Nam định cư tại An Hóa, Bến Tre và lập nên Giáo xứ Mẫu Tâm. Ngày 01.03.1960, cộng đoàn Giáo xứ Mẫu ...
Giáo xứ Ninh Phát
Giáo xứ Ninh Phát
/ 19981 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Ninh Phát Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, một số giáo dân gốc Phát Diệm di cư đến Hố Đồn - Tây Ninh lập nghiệp. Sáu năm sau, Cha Giuse Maria Nguyễn Duyên Mậu đưa khoảng 200 gia đình công giáo từ Hố Đồn - Tây Ninh về xã Gia Kiệm, ...
Giáo xứ Phát Hải
Giáo xứ Phát Hải
/ 10116 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo xứ Phát Hải Quá trình hình thành và phát triển Đầu năm 1954, khoảng 83 gia đình công giáo thuộc miền Duyên Hải, Phát Diệm dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Dương Vĩnh Trị đến định cư tại cây số 78 quốc lộ 20 và thành lập Giáo xứ Phát Hải (Phát ...
GHBL Phát Lộc
GHBL Phát Lộc
/ 3826 / Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo họ biệt lập Phát Lộc Quá trình hình thành và phát triển Năm 1982, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Phát Hải và một số gia đình công giáo di cư từ miền Bắc đến ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất thuộc Giáo xứ Phát Hải sinh sống và lập ...