21/04/2015
13857
Giáo xứ Thuận Hoà
* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều: 17h 30' 
    Chiều Thứ Bảy : 18h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 45' 
       Lễ II : 06h 45' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 00'
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số gia đình công giáo, đa số thuộc Giáo Phận Hải Phòng đến khu đất Bãi De được gọi là ấp Tân Hải, xã Bình Trước, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa định cư lập nghiệp và lập thành Giáo xứ Tân Hải do Cha Đaminh Nguyễn Hữu Độ coi sóc. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Tân Hải dựng một nhà thờ tạm bằng gỗ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ba năm sau, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền chính thức đổi tên Giáo xứ Tân Hải thành Thuận Hòa và cắt cử cha Đaminh Phạm Quang Khanh làm Cha xứ tiên khởi. Năm 1958, Cha Đaminh cùng cộng đoàn Thuận Hòa xây lại nhà thờ mới bằng tường gạch và kèo gỗ (13m x 35m).
 

 

 
Nhà thờ Thuận Hòa​ 1958

Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân Thuận Hòa, quý Cha đã giúp cộng đoàn tu sửa nhà thờ và hoàn thiện các cơ sở vật chất. Năm 1998, Cha Marcô Nguyễn Tuyến Huyên về phụ trách Giáo xứ Thuận Hòa, Cha Marcô và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới ngày 17.5.2000 và khánh thành tháng 5.2001. Hai năm sau, Cha Marcô và cộng đoàn Thuận Hòa tiếp tục khánh thành tháp chuông, nhà giáo lý và các tượng đài. Năm 2005, Cha Micae Hoàng Đình Cung được bổ nhiệm đến coi sóc Giáo xứ Thuận Hòa. Cha Micae xây dựng thêm các công trình phụ xung quanh nhà thờ. Năm năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Hoá kế nhiệm Cha Micae phụ trách Giáo xứ Thuận Hòa. Ngoài việc lát gạch sân nhà thờ và tu sửa các công trình phụ cận, Cha Micae giúp cho các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Thuận Hòa thêm ổn định và phát triển như ngày nay.
Địa dư: Đông giáp suối Tân Hiệp; Tây giáp xứ Phúc Hải; Nam giáp xứ Bình Hải; Bắc giáp phi trường Biên Hoà.
Diện tích: 0,5 km2
Dân số: 5.151 người
  • 1.203 gia đình công giáo, gồm 4.652 giáo dân
  • Tỷ lệ: 90%
Linh mục quản xứ:
  • Đaminh Nguyễn Hữu Độ (1954 - 1958)
  • Đaminh Phạm Quang Khanh (1958 - 1961)
  • Giuse Đặng Văn Qui (1961 - 1974)
  • Giuse Nguyễn Văn Thức (1974 - 1987)
  • Giuse Nguyễn Năng (1990 - 1998)
  • Marcô Nguyễn Tuyến Huyên (1998 - 2005)
  • Micae Hoàng Đình Cung (2005 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 
Giuse Nguyễn Văn Hoá (2010 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: 15.08
Dòng tu trong xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Xuân Lộc - Cộng đoàn Thuận Hoà
Thống kê
Năm 1974 1985 1995 2005 2013
Giáo dân 2.325 2.516 3.539 4.082 4.652
Gia đình 325 351 915 1.055 1.203
Tu sĩ 1 - - 5 5
 Cha xứ và các em thi​ếu nhi


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...