01/05/2015
7244
Giáo xứ Bến Gỗ
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 50'
    Chiều: 17h 50' 
    Chiều Thứ Bảy : 17h 50'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 50' 
       Lễ II : 06h 50' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 17h 15'

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1630, một số giáo dân đến vùng đất Bến Gỗ - Thủy Chân Lạp sinh sống và hình thành nên các họ đạo. Năm 1692, Đức Cha Francois Perez quy tụ các họ đạo này và lập nên Giáo xứ Bến Gỗ thuộc Giáo phận Đàng Trong. Thời gian đầu, Giáo xứ Bến Gỗ dựng một nhà thờ tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1844, Giáo phận Đàng Trong được tách thành hai Giáo phận: Giáo phận Tây Đàng Trong và Giáo phận Đông Đàng Trong. Giáo xứ Bến Gỗ thuộc Giáo phận Tây Đàng Trong. Năm 1882, dưới sự coi sóc của các Cha Thừa Sai, cộng đoàn Giáo xứ Bến Gỗ xây dựng nhà thờ mới bằng gạch và gỗ (11m x 29m). Năm 1924, Giáo phận Tông Tòa Tây Đàng Trong được đổi tên thành Giáo phận Sài Gòn. Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc nuôi dưỡng đời sống đức tin ngày càng lớn mạnh, cộng đoàn Bến Gỗ đã xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (1932). Ngày 24.11.1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và Giáo phận Sài Gòn thành Tổng Giáo phận Sài Gòn. Năm năm sau, Giáo phận Xuân Lộc được thành lập và Giáo xứ Bến Gỗ thuộc giáo hạt Biên Hòa, Giáo phận Xuân Lộc. Năm 1969, Cha Gabriel Nguyễn Khắc Thành được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Bến Gỗ thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Hai năm sau, Cha Phaolô Lê Văn Diệu đến phụ trách Giáo xứ. Cha Phaolô quy hoạch và hoàn thiện các cơ sở vật chất xung quanh làm cho nhà thờ trở nên khang trang hơn.
 

Nhà thờ Bến Gỗ 1974

Năm 1975, Cha Phêrô Huỳnh Văn Vinh kế nhiệm Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ Bến Gỗ. Cha Phêrô và cộng đoàn xây lại nhà thờ mới năm 1982. Năm 1996, Cha Longinô Nguyễn Thới Mậu thay thế Cha Phêrô phụ trách Giáo xứ. Cha Longinô cùng cộng đoàn Bến Gỗ trùng tu nhà thờ và xây nhà xứ mới. Năm 2003, Cha Philipphê Lê Văn Năng đến quản nhiệm Giáo xứ Bến Gỗ. Hai năm sau, Cha Phanxicô Xaviê Phan Chiếm về coi sóc cộng đoàn và Cha giúp giáo dân Bến Gỗ xây các tượng đài, nhà mục vụ và thư viện. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê, cộng đoàn Bến Gỗ đã phát triển về mọi mặt và ngày càng liên đới trong tình hiệp nhất yêu thương.
Địa dư: Đông giáp Rạch Suối; Tây giáp sông Đồng Nai; Nam giáp rạch nhánh sông Đồng Nai; Bắc giáp khu công nghiệp Biên Hòa 2.
Diện tích: 26,7 km2
Dân Số: 39.400 người
 • 1.331 gia đình công giáo, gồm 5.412 giáo dân
 • Tỷ lệ: 14%
Linh mục quản xứ:    
 • Montmayeur, Laliement, Thiriez, Thành, Chiêu (1882 - 1895)
 • Cha Kiểm (1895 - 1897)
 • Andrê Hồ Bảo Nuôi (1897 - 1902)
 • Cha Ackermina (1902 - 1903)
 • Philiphê Saul (1903 - 1919)
 • Andrê Giảng (1919 - 1922)
 • Sebastien Chánh (1922 - 1925)
 • Phaolô Nguyễn Chánh Tâm (1922 - 1925)
 • Andrê Miều (1925 - 1927)
 • Gioan Baotixita Hưởn (1927 - 1933)
 • Phêrô Bùi Hữu Năng (1933 - 1934)
 • Gioan Baotixita Bạch (1934 - 1936)
 • Antôn Nguyễn Minh Nhiệm (1936 - 1939)
 • Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiến (1939 - 1949)
 • Phaolô Nguyễn Văn Thiên (1949 - 1953)
 • Micae Nguyễn Khoa Học (1953 - 1957)
 • Matthêu Trịnh Tấn Hớn (1957 - 1971)
 • Gabriel Nguyễn Khắc Thành (1969 - 1971)
 • Phaolô Lê Văn Diệu (1971 - 1975)
 • Phêrô Huỳnh Văn Vinh (1975 - 1996)
 • Longinô Nguyễn Thới Mậu (1996 - 2003)
 • Philipphê Lê Văn Năng quản nhiệm (2003 - 2005)
Linh mục đương nhiệm:
 
 


 
Phanxicô Xaviê Phan Chiếm (2005 -)
 

 • Cha Phó: Vincentê Đỗ Minh Thăng
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật đầu tháng 7
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng đoàn Bến Gỗ
Thống kê
Năm 1974 1984 1994 2004 2013
Giáo dân 1.492 2.250 3.155 4.120 5.412
Gia đình 233 351 775 1.013 1.331
Tu sĩ 7 - 2 3 3
 


 

Nhà giáo lý

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...