23/04/2015
7191

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, Cha Giuse Nguyễn Hương Mạch thành lập khu Hòa Bình II thuộc Giáo xứ An Bình. Ba năm sau, Cha Giuse Nguyễn Hương Nam cùng với cha Tôma Nguyễn Văn Thân xin Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng tách riêng khu Hòa Bình II để thành lập Giáo xứ mới. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chấp thuận thành lập xứ mới với tên gọi Giáo xứ Hòa Bình II và cắt cử Cha Tôma Nguyễn Văn Thân phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Năm 1987, Cha Tôma và cộng đoàn Hòa Bình II xây nhà thờ mới khang trang để có nơi xứng đáng hơn trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên Giáo xứ Hòa Bình II thành Giáo xứ Tâm Hòa như ngày nay. Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ đã đi vào ổn định, đồng thời, cộng đoàn Giáo xứ Tâm Hòa đã có thêm nhà xứ mới, nhà mục vụ và các tượng đài xung quanh nhà thờ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha quản hạt Gioan Trần Xuân Hùng, Giáo xứ Tâm Hòa đã có đủ các cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và đời sống đức tin của dân Chúa nơi đây ngày càng vững mạnh.
Địa dư: Đông giáp xứ Thanh Bình; Tây giáp xứ Tâm An; Nam giáp xứ Mân Côi; Bắc giáp xứ Quảng Tâm
Diện tích: 0,99 km2
Dân số: 9.232 người

  • 1.582 gia đình công giáo, gồm 6.030 giáo dân
  • Tỷ lệ: 65,3%
Linh mục Quản xứ:
  • Tôma Nguyễn Văn Thân (1975 - 2002)
  • Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh (2002 - 2006)
  • Đa Minh Nguyễn Văn Lâm (2007 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:
 
Gioan Trần Xuân Hùng (2013 -)
Thánh bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ngày chầu lượt: CN II MC
Dòng tu hội hiện nay trong xứ: Mến Thánh Giá Thủ Đức - Cộng đoàn Tâm Hòa
Thống kê
Năm 1973 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 300 3.979 4.216 5.336 6.030
Gia đình 66 769 886 1.346 1.582
Tu sĩ - 8 7 6 6


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...