29/04/2015
8483

Quá trình hình thành và phát triển
Đầu năm 1969, Cha Giuse Đinh Tuấn Ngạn sáng lập trại hiệp cư Lộc Hoà. Trại hiệp cư này gồm có dân bản xứ và một số dân thành thị đổ về khai hoang lập nghiệp. Khi mới thành lập, trại hiệp cư này thuộc Giáo xứ Vườn Ngô. Ngày 02.02.1970, trại hiệp cư Lộc Hoà chính thức được nâng lên thành Giáo xứ Lộc Hoà và Cha Giuse Đinh Tuấn Ngạn được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi, đồng thời cộng đoàn Giáo xứ nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Lộc Hòa đã đi vào nề nếp, ổn định. Năm 1975, Cha Đaminh Trần Văn Minh về phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, ngày 02.08.1998, Cha Đaminh Trần Văn Minh và cộng đoàn xây nhà thờ mới để có nơi xứng đáng hơn trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Sau 45 năm nhìn lại, Giáo xứ Lộc Hòa nay đã có cơ sở vật chất khang trang và kiên cố: nhà thờ, tháp chuông, nhà xứ, Đài Đức Mẹ, nhà mục vụ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng, Giáo xứ đã phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xứ Tâm An; Tây giáp xứ Vườn Ngô; Nam giáp Suối Dâu; Bắc giáp Suối Cống Bi
Diện tích: 1,28 km2
Dân số: 14.203 người

  • 1.694 gia đình công giáo, gồm 7.449 giáo dân
  • Tỷ lệ: 52,4%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Đinh Tuấn Ngạn (1969 - 1973)
  • Giuse Phan Trọng Hanh (1973 - 1975)
  • Đaminh Trần Văn Minh (từ 1975 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 
Giuse Nguyễn Văn Tăng (2010 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày chầu lượt: 22.02
Dòng, Tu hội trong giáo xứ hiện nay:
  • Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường - Tu viện Vô Nhiễm Lộc Hòa
  • Thánh Tâm Huế - Cộng đoàn Thánh Tâm Lộc Hòa
Thống kê
Năm 1970 1974 1988 1998 2008 2013
Giáo dân 880 1.304 4.497 5.852 6.260 7.449
Gia đình 115 184 896 1.098 1.498 1.694
Tu sĩ Nam - - 3 3 6 2
Nữ - - 9 5 6 7


Nhà Mục Vụ Giáo xứ


Tượng Đài Đức Mẹ Maria


Cha Chánh Xứ và Thường Vụ BHG Giáo Xứ


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...