10/03/2015
2966

Lễ trọng, cha sở giải thích tràng giang đại hải về mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi, giáo dân kẻ ngáp người gục đầu...

Một giáo dân ngoái đầu lui nói với giáo dân ngồi phía sau:

- “Ông cha sở mình giỏi thần học quá, giảng cả tiếng đồng hồ rồi mà sao tui không hiểu gì cả.”

Nguồn: http://www.vietcatholic.net/nhantai 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...