10/03/2015
23571

1.    Quí Cha đặc trách
Khởi đầu theo mô hình mới, Đức Cha cố Phaolô Maria đã bổ nhiệm Cha Gioan Maria Phạm Anh Thân, chánh xứ Nam Đồng hạt Vũng Tàu, đặc trách giới Gia Trưởng giáo phận. Đến năm 2005, sau khi Cha Gioan M. trở thành Linh mục của giáo phận Bà Rịa – Vũng Tàu do chia địa phận, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Trí Dụng, chánh xứ Ninh Phát hạt Gia Kiệm, làm Cha đặc trách giới Gia Trưởng giáo phận. Trong lúc Cha Đaminh đang nỗ lực xây dựng và củng cố các sinh hoạt của giới thì vào năm 2007, do nhu cầu của Giáo phận, Đức Cha đã thuyên chuyển ngài về làm giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, đồng thời bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Duy Liễm chánh xứ Ninh Phát làm Cha đặc trách giới gia trưởng Giáo phận. Từ đó đến nay, Cha Phêrô luôn yêu thương, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giới gia trưởng Giáo phận có nhiều cơ hội học hỏi, gặp gỡ, chia sẻ và cùng giúp nhau nên thánh. 
2.    Các sinh hoạt
Cùng đồng hành với các giới trong Giáo phận, giới gia trưởng hiện nay vẫn có những sinh hoạt đều đặn theo từng cấp bậc như sau:
Cấp giáo phận.
    - Thời gian: Mỗi năm tổ chức hai lần: một lần vào dịp lễ thánh Giuse bổn mạng giáo phận (19.03) và một lần vào khoảng tháng 09.
    - Địa điểm: tại nhà thờ chính tòa và Giáo xứ Cha đặc trách Giáo phận.
    - Thành phần tham dự: Ban trị sự Giới gia trưởng các Giáo xứ trong toàn Giáo phận.
    - Mục đích: để sinh hoạt và học hỏi về chủ đề mục vụ của Giáo phận trong năm.  
Cấp giáo hạt.
    - Thời gian: mỗi quý tổ chức một lần.
    - Địa điểm: tại Giáo xứ Cha đặc trách Giới gia trưởng Giáo hạt.
    - Thành phần tham dự: Ban trị sự Giới gia trưởng các xứ trong Giáo hạt.
    - Mục đích: để tĩnh tâm và học hỏi về đường hướng mục vụ của Giáo phận trong năm.
Cấp giáo xứ.
    Tổ chức thường xuyên dành cho tất cả các vị gia trưởng trong các xứ
    Thứ tư hàng tuần: làm giờ tôn vinh thánh Giuse.
    Thứ tư đầu tháng: học hỏi thư luân lưu của quý Cha đặc trách và tham dự thánh lễ kính thánh Giuse
    Tĩnh tâm các dịp lễ lớn như: Mùa vọng, Mùa chay, lễ bổn mạng.
Cho đến nay, dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm, Giới gia trưởng cũng đạt được một số thành tựu nhất định. Hy vọng với ơn Chúa giúp, nhờ lời bầu cử của thánh Giuse bổn mạng và sự hướng dẫn của các Đấng bề trên, Giới gia trưởng giáo phận sẽ ngày một thăng tiến hơn trong sinh hoạt của Giới mình.
3.    Ban điều hành Giới Gia trưởng 
a.    Cấp Giáo phận
-    Quí Cha Đặc Trách
o    Cha Phêrô Phạm Duy Liễm - chánh xứ Ninh Phát, Quản hạt Giáo hạt Gia Kiệm – Trưởng ban 
o    Cha Đaminh Nguyễn Trung Chánh – Chánh xứ Văn Hải, Giáo hạt Long Thành – Phó ban
-    Ban trị sự gồm 5 vị: 1 trưởng Ban; 2 Phó ban, 1 Thư ký và 1 Ủy viên.
b.    Cấp Giáo hạt
-    Quí Cha Đặc Trách: Mỗi Giáo hạt có một Cha đặc trách Giới Gia trưởng của Giáo hạt. 
-    Ban trị sự gồm 4 vị: 1 Trưởng ban, 2 Phó ban và 1 Thư ký.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...