Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống năm 2023
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống năm 2023

/ 1346 / Thăng Tiến HN-GĐ
DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI TOÀN THỂ CỦA ...
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
/ 7965 / Thăng Tiến HN-GĐ
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH   Giới thiệu: Danh xưng: Là Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành lấy danh xưng là “CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”. Danh xưng của đoàn thể này là “chương trình” chứ không phải “phong ...
Giới thiệu về LEGIO MARIAE
Giới thiệu về LEGIO MARIAE
/ 25057 / Legio Mariae
I. NHẬP ĐỀ: Lời Chúa trên đây đã ứng nghiệm rất đúng với sự phát triển của Giáo Hội Chúa Kitô nói chung, và cũng rất đúng với các tổ chức trong giáo hội nói riêng. Giáo Hội Chúa Kitô từ nhóm 12 Tông đồ, nay đã phát triển thành một đại tôn giáo ...
Huynh Đoàn Đaminh
Huynh Đoàn Đaminh
/ 20692 / Huynh Đoàn Đaminh
HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH   Danh xưng: Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh (Trước 1969, gọi là Dòng Ba Đa Minh) 1. Nguồn gốc:       Dòng Ba Đa Minh bắt nguồn từ phong trào hối nhân, và sau đó được sáp nhập vào Dòng Đa Minh. Ordo ...
Legio Mariae
Legio Mariae
/ 17279 / Legio Mariae
HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸDANH HIỆU VÀ NGUỒN GỐCLegio Mariae là một hội đoàn của người Công giáo, được Giáo Hội phê chuẩn, để hoạt động theo tinh thần chiến đấu của người lính, dưới sự chỉ huy của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để chống lại những gì là ác ...
Cursillo
Cursillo
/ 18955 / Cursillo
 HỘI HỌC KITÔ GIÁO – CURSILLO CURSILLOS DE CRISTIANDAD I. Lịch Sử PT Cursillo: Phong trào Cursillo phát sinh từ đảo Mallorca, nước Tây Ban Nha vào cuối năm 1940. Đầu tiên, danh từ Cursillo được dùng để chỉ một Khóa học ngắn, tổ chức cho đoàn ...
Khôi Bình
Khôi Bình
/ 15748 / Khôi Bình
HỘI KHÔI BÌNH 1.      LINH ĐẠO KHÔI BÌNH Linh đạo Khôi Bình do Cha Thánh Ađôn Khôi Bình (linh mục người Đức, Adolph Kolping: 1813 – 1865), sáng lập vào năm 1846 nhằm giúp các tín hữu tại thế nên thánh bằng cách thể hiện ...