29/04/2015
8815
Lược sử :
- Năm 529 : Thánh Biển Đức khai lập dòng Đan Tu Chiêm Niệm tại Monte Cassino, nước Ý.
- Năm 1098 : từ Đan Viện Biển Đức Molèsme, thánh Roberto, thánh Alberico và thánh Stephano Hardingo đã khai lập Đan Viện Xitô đầu tiên tại miền Cyteaux, nước Pháp. Đan Viện Xitô phát triển nhanh chóng và đạt tới đỉnh cao từ thời thánh phụ kiệt xuất Bernard.
- Năm 1918 : Cha tổ phụ Henri Denis (Linh mục thừa sai Paris) lập dòng “Đức Bà Việt Nam” tại núi Phước Sơn (sau này được gọi là Đan Viện Phước Sơn), Quảng Trị, Việt Nam và gia nhập Dòng Xitô thế giới vào năm 1934.
- 23/10/1950 : Từ Đan Viện Phước Sơn, cha Casimiro Hồ Thiên Cung cùng với 20 anh em đến lập dòng mới tại Vĩnh Kim –Trà Vinh.
- 01/05/1952 : Cha Stanilas Trường Đình Vang (sau này là Viện Phụ Tiên Khởi Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý) di chuyển cộng đoàn từ Vĩnh Kim (Trà Vinh) về Phước Lý (Nhơn Trạch - Đồng Nai)
- 15/08/1953: Toà Thánh châu phê Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý vào danh sách các dòng tu của Giáo Hội và được nâng lên hàng tự trị (prioratus sui juris) vào năm 1954.
- 05/03/1964: Công bố Sắc Chỉ Toà Thánh nâng Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý lên hàng Đan Phụ Viện.
Những nét đặc thù của ơn gọi Xitô.
Đan viện phụĐan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý sống ơn gọi chiêm niệm, truyền giáo trong cô tịch và hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho nhân loại, đặc biệt cho những người chưa nhận biết Chúa.
Phụng vụ : Phụng vụ là ưu tiên hàng đầu của đời sống chiêm niệm, đan sĩ cử hành Thánh Lễ, cử hành Kinh Phụng vụ chung mỗi ngày bảy lần, lần hạt và suy gẫm… để cầu xin ơn Chúa xuống cho mọi người (TN 6).
Lao động : Với tôn chỉ « Cầu nguyện và lao động », theo gương Thánh Gia Nazareth và các bậc tiền bối đan tu, đan sĩ tìm gặp Chúa qua lao động, như một phương thế tham dự vào công trình sáng tạo và cứu độ. Lao động bao gồm học hành và công việc đồng áng (TN 11).
Lectio Divina : Đan sĩ hàng ngày chuẩn bị tâm hồn đón nhấn ánh sáng Chúa bằng sự chuyên cần suy niệm các chân lý vĩnh cửu, đọc và nghiền ngẫm Lời Chúa, để đạt tới tri thức tuyệt vời về Chúa Kitô (TN 8).
Đời sống cộng đoàn : Ngoài các lời khấn khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh, đan sĩ Xitô còn khấn vĩnh cư và canh tân nhằm nói lên tinh thần gia đình và thánh hóa bản thân trong tình huynh đệ, yêu thương, tôn trọng và phục vụ nhau theo lý tưởng Tin Mừng.
Thinh lặng: Bầu khí tĩnh lặng trong Đan Viện là một sự thinh lặng sống động, tràn ngập bình an và thánh thiện vì được kết hiệp với Chúa và tâm sự với Người về mọi nhu cầu của hết mọi thành phần dân Chúa và thế giới (TN 10).
Hy sinh : Sự vâng phục và chu toàn kỷ luật hằng ngày thể hiện tinh thần hy sinh từ bỏ, vừa có giá trị giáo hóa, hoàn thiện bản thân, vừa để xây dựng cộng đoàn (TN 12).
Đón khách tĩnh tâm : Đan Viện luôn sẵn sàng đón tiếp mọi người tìm đến với khung cảnh Đan Viện để tìm lại những giây phút lắng đọng và bình an cho tâm hồn.
Nhân sự: gồm 146 thành viên : 26 linh mục, 5 phó tế, 87 tu sĩ khấn trọng, 08 tu sĩ khấn tạm, 06 tập sinh và 14 thỉnh sinh.

Địa chỉ : Đan Viện thánh mẫu Khiết Tâm Phước Lý, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Emai : dvphuocly@yahoo.com

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...