Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước
Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước

/ 12837 / Đan viện
Lược sử : Lời Thiên Chúa do Chúa Giêsu giảng dạy là yếu tố cần thiết cho nhân loại có một nền văn minh tình thương và một tương lai vĩnh phúc. Giáo Hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu. Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý thuộc Hội Dòng Xitô Thánh ...
Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý
Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý
/ 8817 / Đan viện
Lược sử : - Năm 529 : Thánh Biển Đức khai lập dòng Đan Tu Chiêm Niệm tại Monte Cassino, nước Ý. - Năm 1098 : từ Đan Viện Biển Đức Molèsme, thánh Roberto, thánh Alberico và thánh Stephano Hardingo đã khai lập Đan Viện Xitô đầu tiên tại miền ...
Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước
/ 17973 / Đan viện
Lược sử Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước đã được Tổng Hội, Hội Dòng Xitô Thánh Gia cho phép,và Đức Cha Giuse Lê Văn Ân Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc ban phép thành lập ngày 8/12/1972 tại Bàu Sen, Vĩnh Phước, Long Thành Đồng Nai. Ngày 5/10/1978 ...
Đan viện Đaminh Đức Maria Thánh Linh
Đan viện Đaminh Đức Maria Thánh Linh
/ 8779 / Đan viện
Ngay từ đầu lịch sử Dòng, Thánh Đa Minh đã thiết lập nữ đan viện tại Prouille năm 1206. Ngài liên kết chặt chẽ đời sống chiêm niệm với sứ vụ loan giảng Tin Mừng. Các đan sĩ không ra khỏi nội vi, nhưng vẫn thực thi sứ vụ “giảng thuyết Lời” ...
Đan viện Biển Đức Thiên Bình
Đan viện Biển Đức Thiên Bình
/ 24404 / Đan viện
Lược sử Khởi đi từ lời mời gọi của Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và với sự chấp thuận của Đan Phụ Chủ Tịch Tu Hội Subiacô, Garbriel Brasó, trong văn thư Prot. 567/67 gửi cho Cha Bênêđictô Nguyễn Văn ...
Đan viện Cát Minh Bình Triệu
Đan viện Cát Minh Bình Triệu
/ 10762 / Đan viện
Đời sống đan sĩ có nguồn gốc từ thời Tiên tri Êlia sống trên núi Carmel (năm 854 trước CN). Đến thế kỷ XV Mẹ Thánh Têrêsa đã cải tổ Dòng và lập Đan Viện Cát Minh đầu tiên tại Avila ngày 24-08-1562. Từ Carmel Lisieux (Pháp), Mẹ Philomène đã qua ...