Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

/ 169 / Chúa Nhật
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38 -----------------------   Mục lục ĐÚNG VÀ ĐẸP  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A
/ 149 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Ed. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32 --------------------- Mục lục 1. Tình yêu được chứng minh bằng việc ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A
/ 520 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Is. 55, 6-9;  Pl. 1, 20c-24.27a;  Mt. 20, 1-16a ------------------------- Mục lục 1. Công bằng và tình thương   ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên năm A
/ 572 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Hc 27,33 – 28,9;  Rm 14, 7-9;  Mt 18, 21-35 --------------------------- Mục lục Thờ Phượng Và Yêu Mến  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A
/ 331 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20 ------------------------------ Mục lục Sống Đẹp ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm A
/ 298 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Gr. 20, 7-9;  Rm. 12, 1-2;  Mt. 16, 21-27 ------------------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A
/ 698 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Is 22, 19-23;  Rm 11, 33-36;  Mt 16, 13-20 --------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A
/ 3558 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Is 56, 1.6-7;  Rm 11, 13-15.29-32;  Mt 15, 21-28 ---------------------------------   Mục lục Chuyện Tình Đẹp(Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc) Thiên Chúa Có Lạnh ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A
/ 745 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 ----------------------------- Mục lục Tình Phụ Tử Của Thiên Chúa Quan Phòng  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A - Lễ Chúa Hiển Dung
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A - Lễ Chúa Hiển Dung
/ 413 / Chúa Nhật
Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Dung Năm A Lời Chúa: Đn. 7, 9-10.13-14; 2Pr. 1, 16-19; Mt. 17, 1-9 ---------------------------------------- Mục lục Được Thấy Được Nghe( Lm. Jos DĐH, Gp. Xuân ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A
/ 690 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: 1V. 3, 5.7-12;  Rm. 8, 28-30;  Mt. 13, 44-52 ------------------------ Mục lục 1. Chọn lựa ưu tiên   ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A
/ 806 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A Lời Chúa: Kn 12, 13.16-19;  Rm 8, 26-27;  Mt 13, 24-43 ------------------------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A
/ 1162 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Is. 55, 10-11;  Rm. 8, 18-23;  Mt. 13, 1-23 -------------------------------- Mục lục 1. Gieo và đón nhận hạt giống  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm A
/ 849 / Chúa Nhật
Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A Dc 9, 9-10;  Rm 8, 9-11-13;  Mt 11, 25 – 30 ---------------------------------------------------- Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên năm A
/ 1007 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: 2V. 4, 8-11.14-16a;  Rm. 6, 3-4.8-11;  Mt. 10, 37-42 ---------------------------------- Mục lục 1. Theo Chúa ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A
/ 1586 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN, NĂM A  Lời Chúa: Gr 20, 10-13;  Rm 5, 12- 15;  Mt 10,26-33 ----------------------------------   Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 11 Thường Niên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 11 Thường Niên năm A
/ 488 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Xh. 19, 2-6a; Rm. 5, 6-11; Mt. 9, 36 – 10,8 --------------------------------------------- MỤC LỤC 1.      Người chạnh lòng thương. 2.      Chúng ta là ...
Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A
Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A
/ 1055 / Chúa Nhật
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58 ——— Mục lục 1. Tấm bánh nhiệm màu (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A
/ 713 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA BA NGÔI Lời Chúa:  Xh 34,4b-6.8-9;  2Cr 13,11-13;  Ga 3,16-18   Mục lục ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 1016 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Lời Chúa: Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23 ——   Mục lục 1. Đấng ban sự sống (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...