Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

/ 158 / Chầu Thánh Thể
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể tiếp tục Hy Tế Thập Giá cứu độ chúng con vàban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.Chúng con cảm tạ ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 317 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA BA NGÔI “Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở lại trong chúng con vàcho chúng con được ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình như thể tâm hồn chúng con đang được an nghỉ trong ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống
/ 340 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:hãy nhận lấy Thánh Thần” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn Thánh Thần trong chúng con, để Ngườidẫn dắt chúng con đi trong chân lý và sống trong tình yêu của Chúa, cho chúng con được kết hợp ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thăng thiên
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thăng thiên
/ 819 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con, xin cho chúng con luôn hướng trọn lòng về Chúa, khao khát kiếm tìm Chúa, để được sống trong tình yêu Chúa hôm ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 6 Phục Sinh
/ 788 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “Chúa Cha sẽ ban cho chúng con một Đấng Phù Trợ khác” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Tình Yêu chochúng con như Chúa đã hứa, để Ngài giúp chúng con cảm nếm được tình yêu của Chúa và dẫn dắt cuộc đời chúng con theo chân ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 5 Phục Sinh
/ 951 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết trên Thập giá để giải thoát chúng con khỏi tội, Chúa đã sống lại để cho chúng con được dự phần vào sự sống đời đời của Thiên Chúa. Chúng con chúc tụng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 4 Phục Sinh
/ 602 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Ta là cửa chuồng chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Chúa muôn loài, là Mục Tử Tối Cao của nhân loại và của mỗi người chúng con, chúng con yêu mến, tôn thờ và chúc tụng Chúa. Lời Chúa: Ga 10,1-10(đứng – đọc xong – ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 141 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “Hai ông nhận ra Người lúc bẻ bánh” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, thắp lại niềm tin và hy vọng nơi các ông. Xin Chúa hãyđến và thắp sáng trong chúng con niềm tin và hy vọng nơi ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 75 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho các Tông đồ thấy những thương tích nơi bàn tay và cạnh sườn là dấu chứng của Lòng Chúa Thương Xót. Xin lòng thương xót của Chúa cũng chạm đến chúng con. ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
/ 80 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin hãy chiếu giãi ánh sáng đức tin và bình an vào tâm hồn chúng con như ngày nào Chúa đã chiếu soi các Tông ...
Chầu Thánh Thể - Thứ 5 Tuần Thánh
Chầu Thánh Thể - Thứ 5 Tuần Thánh
/ 83 / Chầu Thánh Thể
THỨ NĂM TUẦN THÁNH –X— Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến. Hát một bài tôn thờ Thánh Thể. Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình. Lạy Chúa, trong phút giây này, chúng con cũng muốn lặp lại lời của hai môn đệ trên ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Lễ Lá
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Lễ Lá
/ 47 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ “Sự Thương Khó Đức Giêsu, Chúa chúng ta” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dẫn chúng con đi sâu vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, để cảm nếm sâu xa tình yêu Chúa, và để các mầu nhiệm cứu độ của Chúa đổi mới đời sống chúng con. Lời ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A
/ 1288 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY “Ta là sự sống lại và là sự sống” –X— Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để đưa chúng con về lại với Chúa Cha, đưa chúng con từ sự chết đến sự sống, từ tầm thường đến thánh thiện, từ hư hoại đến vĩnh cửu. Chúng con chúc tụng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A
/ 1661 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY “Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, hãy chạm đến và chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, chiếu sáng trên chúng con ánh sáng của Chúa và thương cầm tay dắt chúng con về lại Nhà Cha. Lời Chúa: ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A
/ 1407 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY “Nguồn nước chảy ra sự sống đời đời” –X— Lạy Chúa, Chúa là Đấng nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn; Chúa là Đấng duy nhất làm cuộc đời chúng con được no thỏa hạnh phúc. Xin cho chúng con khao khát kiếm tìm và phụng thờ Chúa. Lời ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A
/ 1334 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúagiấu ẩn vinh quang thần linh của Chúa để ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin dạy chúng con ưa thích sự thinh lặng bên Chúa để nghe được tiếng Chúa,nghe được ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A
/ 1126 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm và chịu cám dỗ” –X— Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình sa mạc cuộc đời tiến về Nước Trời, chúng con luôn gặp biết bao cám dỗ và thử thách, xin Chúa luôn hiện diện, an ủi, chỉ dạy và nâng đỡ ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VII TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VII TN A
/ 689 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Chúa đặt trước chúng con một mục đích cao cả vì Chúa muốn nâng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI TN A
/ 664 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết” –X— Lạy Chúa, Chúa ở lại với chúng connơi Bí tích Thánh Thể, đồng hành dẫn dắt chúng con trên đường chân lý và tình yêu, làlề luật giúp chúng con tìm ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V TN A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V TN A
/ 787 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” –X— Lạy Chúa, Chúa đã đem Ánh Sáng thần linh vĩnh cửu chiếu sáng trần gian và tâm hồn chúng con đang trong bóng tối tội lỗi. Xin thương mở lòng chúng con đón nhận Ánh Sáng của ...