Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

/ 85 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “Đây là con Ta rất yêu dấu” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn chiêm ngưỡng kế hoạch tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa đến cứu độ thế gian. Xin cho chúng con cũng biết đắm mình trong cầu nguyện, để nhận biết kế hoạch tình ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B
/ 178 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY “Chúa chịu Satan cám dỗ và các thiên thần hầu hạ Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con đã trở nên con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp đời đời. Nhưng thế gian, ma quỷ luôn tìm cách lôi kéo chúng con lìa bỏ ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B
/ 104 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch” –X— Lạy Chúa Giêsu, là phận người, chẳng ai tinh sạch vẹn toàn trước nhan Chúa. Vì vậy, chúng con muốn mượn lời Thánh vịnh để thưa lên: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật V Thường Niên Năm B
/ 189 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “Người chữa lành nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa tiếp tục hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để chữa lành tội lỗi chúng con trong tận chiều sâu tâm hồn và giúp chúng con mang lấy những ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B
/ 288 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN “Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền” –X— Lạy Chúa Giêsu, Vị Ngôn Sứ quyền năng, Chúa đã đến trần gian đểthiết lập Nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại, mở ra một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Thường Niên Năm B
/ 318 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “Anh em hãy Sám Hối và tin vào Tin Mừng” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang nhìn từng người chúng convà mời gọi chúng con: “Sám hối và tin vào Tin Mừng”. Xin cho lòng chúng conmở ra với Chúa và thành khẩn thưa lên: “Lạy Chúa, ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Thường Niên Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Thường Niên Năm B
/ 109 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi và chọn nhóm Mười Hai là “hạt giống và điểm khởi đầu của Nước Chúa” trên trần gian.[1]Chúng con cảm tạ Chúa cũng đã thương đón nhận chúng conlàm con ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 190 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” –X— Lạy Chúa Giêsu, trong phận người, Chúa đã yêu mến vâng phục thánh ý Chúa Cha đến cùng khi hiến mình đến chết trên Thập giá, để làmchúng contrở nên con Thiên Chúa, đồng ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiển Linh
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiển Linh
/ 271 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỂN LINH “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến và chiếu giãi trên nhân loại ánh sáng thần linh để giải thoát chúng con khỏi bóng đêm tội lỗi và đưa chúng con vào miền ánh sáng vĩnh cửu. Xin cho chúng ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia Thất
Chầu Thánh Thể - Lễ Thánh Gia Thất
/ 594 / Chầu Thánh Thể
THÁNH GIA:CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE “Con Trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan” –X— Lạy Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã bước vào gia đình nhân loại để cứu độ con người. Xin thương làm cho cánh cửa mọi gia đình, vốn là nền tảng của xã ...
Chầu Thánh Thể - Đại Lễ Giáng Sinh
Chầu Thánh Thể - Đại Lễ Giáng Sinh
/ 342 / Chầu Thánh Thể
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai” –X— Lạy Chúa Giêsu, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa đang tiếp tục mầu nhiệm nhập thể-giáng sinh của Chúa, diễn tả tình yêu vô biên của Chúa trong sự khiêm hạ hủy mình tột cùng để ở ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
/ 489 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng con” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là loài thụ tạo tội lỗi và vô ơn với Đấng tạo dựng mình, thế mà Chúa vẫn giữ trọn lòng trung tín, đã thể hiện tình yêu thương lạ lùng khi nhập thể ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
/ 504 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG “Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết” –X— Lạy Chúa, chúng con đang trang hoàng nhà thờrực rỡ để mừng lễ Giáng Sinh, nhưng chúng con đãchuẩn bị tâm hồn xứng hợp để đón Chúa, để mừng mầu nhiệm nhập thể làm người ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
/ 191 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG “Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng” –X— Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã làm người, đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Với tình yêu khiêm hạ tột cùng, Chúatiếp tục hiện diện nơi Thánh Thể để ở lại với chúng con, xin cho chúng con ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
/ 539 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG “Chúng con hãy tỉnh thức,vì không biết lúc nào chủ nhà trở về” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con vào một Mùa Vọng mới, chuẩn bị tâm hồnmừng kính mầu nhiệm Chúa làm người cứu độ chúng con và ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 601 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ “Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người  và sẽ phân chia họ ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua vũ trụ. Chúng con biết rằng một cuộc sống ngoài Chúa chỉ dẫn tới hư hoại và khổ đau. Xin cho chúng con biết mở lòng đón ...
Chầu Thánh Thể - Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chầu Thánh Thể - Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 773 / Chầu Thánh Thể
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM “Ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng nhận họ trước mặt Cha Thầy” –X— Lạy Chúa Giêsu, các Thánh Tử Đạo Việt Nam–cha ông chúng con– đã hiến dâng cả mạng sống để minh chứng đức tin. Xin cho chúng con biết theo ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A
/ 781 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người” –X— Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp khiến chúng con mải mê quên mình là lữ khách. Xin đừng để chúng con quên Nước Trời là cùng đích, để đôi chân vững bước từng ngày tiến về ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A
/ 586 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN “Họ nói mà không làm” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi việc tìm kiếm chính mình,đểhướng lòng tìm kiếm Chúa, thuộc trọn về Chúa. Lời Chúa :Mt 23,1-12(đứng – đọc xong – mời ngồi) Tiên tri Malakia thay mặt ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A
/ 913 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN “Người phải yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình” –X— Lạy Chúa, trước khi chúng con yêu Chúa thì Chúa đã yêu chúng con trước. Xin cho chúng con mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, để cũng biết yêu tha nhân ...