Thánh Gioakim - Anna, bổn mạng Giới Cao Niên
Thánh Gioakim - Anna, bổn mạng Giới Cao Niên

/ 18295 / Cao Niên
CẢM NGHIỆM VỀ TUỔI GIÀ              Thưa quý vị, Người ta nói rằng khi tuổi đời bắt đầu bằng con số 6 thì hình như sắc diện và tính tình bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi quá nhanh đôi khi ...
Giới Cao Niên
Giới Cao Niên
/ 19128 / Cao Niên
Mục đích và sứ mạng của Giới cao niên Giới Cao Niên gồm những bậc “cây cao bóng cả” trong gia đình, vì thế các cụ luôn được mời gọi nên thánh trong đời sống theo lứa tuổi của mình và trở nên gương sáng cho con cháu. Để nên gương sáng cho con ...