10/03/2015
20475
 1. Quá trình hình thành
Giáo phận Xuân Lộc được thành lập ngày 14.10.1965, thời điểm kết thúc của công đồng Vaticanô II, đã phần nào thấy được vai trò và sứ mệnh của người giáo dân trong Hội Thánh và trong thế giới. Đi từ truyền thống “câu – biện” (Miền Trung – Nam) và “Trùm – trưởng” (Miền Bắc), những người giáo dân tham gia sinh hoạt điều hành tại các giáo xứ được gọi là “Ban chức việc”.
Từ năm 1970, Đức Giám mục Giuse Lê Văn Ấn đã trao cho cha Tổng đại diện Giuse Lâm Quang Trọng trách nhiệm đặc trách giáo dân. Từ đó Ban mục vụ giáo dân có nhiệm vụ giúp mọi tầng lớp giáo dân hiểu rõ ơn gọi và phẩm giá của mình, tổ chức và hướng dẫn các sinh hoạt giáo dân tại các giáo xứ. Những người giáo dân tham gia vào sứ vụ điều hành tại các cấp trong Giáo phận được gọi “HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ”.
Ngày 30.04.1975, đất nước chuyển mình, các sinh hoạt tôn giáo bước vào giai đoạn mới. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, kế vị từ năm 1974, đã bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đại diện Giám mục (1976), Tổng Đại diện (1998) làm Đặc trách Ban Hành Giáo.
              Hai Đức Cố Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng và Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật rất quan tâm và thao thức về các sinh hoạt của Ban Hành Giáo và Các Giới. Năm 1997, tập sách “HƯỚNG DẪN SINH HOẠT BAN HÀNH GIÁO” ra đời. Đến nay, Ban Hành Giáo của các giáo xứ trong toàn giáo phận đã sinh hoạt theo nội dung văn bản này. Ngày 12.01.2006, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh bổ nhiệm Ban Điều hành Giáo phận gồm 13 Ủy ban trong đó có Ban Giáo dân. Ban Giáo dân đặc trách: Ban Hành Giáo; các Giới và các Hội Đoàn.
 
 1. Cơ cấu tổ chức, mục đích và nhân sự
Ban mục vụ giáo dân đặc trách: Ban hành giáo; các Giới (Giới Cao Niên, Giới Gia Trưởng, Giới Hiền Mẫu) và các Hội Đoàn (Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh; Gia Đình Tận Hiến; Lêgiô Mariae; Cursillo; Khôi Bình và Hội Caritas). Tuy nhiên, mỗi Giới và Hội Đoàn có Quí Cha phụ trách riêng để cùng đồng hành, khích lệ và nâng đỡ các thành viên trên đường nên thánh. Mục đích chính của Ban mục vụ giáo dân là hỗ trợ Đức Giám Mục trong việc thánh hóa đời sống giáo dân và dẫn đưa họ đi vào những sinh hoạt và học hỏi chung của Giáo Phận với định hướng là ‘xây dựng đền thờ tâm hồn’. Bên cạnh đó, Ban mục vụ giáo dân còn có nhiệm vụ giúp mọi tầng lớp giáo dân hiểu rõ ơn gọi và phẩm giá của mình trong Giáo hội và ngoài Xã hội, tổ chức và hướng dẫn các sinh hoạt mục vụ cho ban hành giáo, các giới, các đoàn thể trong giáo phận. Các sinh hoạt của Ban Hành Giáo, các Giới và các Hội Đoàn là nét độc đáo và là Ân Ban riêng của Giáo Phận Xuân Lộc. Đây là hình thức đoàn ngũ hóa giáo dân để dẫn đưa họ sống cùng nhịp với Giáo Hội toàn cầu và mang tính đồng nhất hóa trong Giáo Phận. Hiện nay, thành phần Ủy Ban Giáo Dân gồm:
 1. Đức Ông Tổng Đại Diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú      : Trưởng Ban
 2. Linh mục Giuse Nguyễn Ý Định                                : Phó Ban
 3. Linh mục đaminh Vũ Kim Khanh                               : Phó Ban
 4. Linh mục JB Phan Trịnh Long                                    : Thư ký
 5. Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn                          : Mục vụ

Cùng với Quí Cha phụ trách riêng của mỗi Giới và Hội Đoàn, Ban mục vụ giáo dân đã có các sinh hoạt đi vào nề nếp và ổng định. Giáo dân trong Giáo phận Xuân Lộc đang dần lớn mạnh trong đức tin và triển nở trong tình mến.
 1. Sinh hoạt
Mặc dù cùng trực thuộc Ban Giáo Dân, nhưng mỗi Ban mỗi Giới và Hội đoàn có các đặc sủng riêng, nên có các sinh hoạt riêng:
 1. Ban Hành giáo :  Cấp giáo phận thường sinh hoạt hàng năm :         
- Dịp Mừng Xuân.
- Dịp lễ thánh Phêrô-Phaolô bổn mạng.
                  - Bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc nâng cấp.
 1. Các Giới Cao niên – Gia Trưởng – Hiền mẫu : các Giới từng bước tham gia tích cực vào sinh hoạt Giáo xứ, Giáo Hạt và Giáo phận. Ngoài ra, còn có những sinh hoạt riêng :
 1. Cấp Giáo phận : Dịp lễ kính thánh Bổn mạng.
 2. Cấp Giáo Hạt : Theo từng Hạt : đầu quí (3 tháng), hoặc dịp bổn mạng.
 3. Cấp Giáo xứ : Các giới thường có sinh hoạt tĩnh tâm hàng tháng (tuần đầu tháng) và hàng năm (Mùa Vọng, Mùa Chay và ngày kính thánh bổn mạng).
 1. Hội đoàn : các Hội đoàn có sinh hoạt riêng theo từng Hội đoàn tại giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Hiện nay có 05 Hội đoàn đã đăng ký với Chính quyền và tham gia sinh hoạt giáo phận :
  • Đạo Binh Đức Mẹ : 01 Régia Xuân Lộc gồm 04 Commitia
  • Huynh đoàn Giáo dân Đaminh
  • Gia đình Tận Hiến
  • Gia đình Khôi Bình
  • Phong trào Học hội  Kitô giáo (Cursillo)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...