Bài hát cộng đồng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua
Bài hát cộng đồng Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua

/ 1266 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh Thức Vượt Qua. ...
Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
/ 2115 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. ...
Bài hát cộng đồng Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly
Bài hát cộng đồng Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly
/ 1302 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly. ...
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Lễ Lá năm B
Bài hát cộng đồng Chúa nhật Lễ Lá năm B
/ 162 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ(15.03.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Lễ Lá năm B. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
/ 328 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (19.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mồng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ
/ 357 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (19.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mồng Hai Tết - Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới
Bài hát cộng đồng Lễ Mồng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới
/ 1955 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (17.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mồng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới. ...
Bài hát cộng đồng Lễ Giao Thừa
Bài hát cộng đồng Lễ Giao Thừa
/ 207 / Ban Thánh Nhạc
WHĐ (17.01.2024) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho lễ Giao Thừa. ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A
/ 470 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 20 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 20 Thường niên năm A
/ 525 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 19 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 19 Thường niên năm A
/ 397 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ ...
Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)
Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)
/ 410 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (15.08) Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.08.2023) ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A
/ 377 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ CHÚA HIỂN DUNG Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam ...
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 16 Thường niên năm A
Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 16 Thường niên năm A
/ 529 / Ban Thánh Nhạc
BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện  ...
Đức Maria trong âm nhạc
Đức Maria trong âm nhạc
/ 256 / Ban Thánh Nhạc
ĐỨC MARIA TRONG ÂM NHẠC Sergio Militello Phân khoa Thần học "Marianum" - Roma ...
Ban Giáo lý Đức tin
Ban Giáo lý Đức tin
/ 25656 / Ban Mục Vụ
I. Quá trình hình thành 1.    Phạm vi toàn cầu Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin được thành lập vào năm 1542 bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô III Farnese (Hiến pháp Licet ab initio, ngày 21 tháng 7) với tên gọi "Thánh Bộ Roma và Toà án Dị giáo phổ ...
Ban Truyền Thông
Ban Truyền Thông
/ 30268 / Ban Mục Vụ
1. Quá trình hình thành và phát triển Sau khi chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc (1966), Đức Cha Giuse Lê văn Ấn, Giám mục tiên khởi đã bổ nhiệm cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, phó xứ Chính Tòa Xuân Lộc làm Trưởng Ban Truyền Thông Xã Hội Giáo phận. Thời ...
Ban Công lý và hòa bình
Ban Công lý và hòa bình
/ 21848 / Ban Mục Vụ
I.    Quá trình hình thành và nhân sự 1.    Trên phạm vi Giáo Hội toàn cầu Hội Đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa bình (HĐGH-CLHB) ở Rôma đã được Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Phaolô VI thành lập vào ngày 06.01.1967 bởi tự sắc ...
Ban lễ sinh
Ban lễ sinh
/ 27761 / Ban Mục Vụ
1.    Quá trình hình thành và phát triển Lễ sinh là những người được trao phó sứ mạng phục vụ Bàn Thờ để giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ. Khi phục vụ, lễ sinh được gần gũi với Chúa và các cử hành thánh. Điều này ...
Ban mục vụ gia đình
Ban mục vụ gia đình
/ 24958 / Ban Mục Vụ
1.    Quá trình hình thành      “Tương lai Hội Thánh đi ngang qua các gia đình”. Lời khẳng định của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho thấy gia đình gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Hội Thánh; bởi không ...