Truyện ngắn : XƯNG TỘI
Truyện ngắn : XƯNG TỘI
/ 7527 / Audio Bài giảng


Truyện Ngắn: Lật Đá Cửa Mồ
Truyện Ngắn: Lật Đá Cửa Mồ
/ 1288 / Audio Bài giảng


Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trình bày Sứ Điệp Truyền Thông 2015
Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trình bày Sứ Điệp Truyền Thông 2015
/ 6812 / Audio Bài giảng


Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
Lm. Đaminh Ngô Công Sứ - Ngày của Mẹ 2015
Lm. Đaminh Ngô Công Sứ - Ngày của Mẹ 2015
/ 7682 / Audio Bài giảng


Lm. Đaminh Ngô Công Sứ
Lm. Đaminh Ngô Công Sứ - Khai mạc Tháng Hoa 2015
Lm. Đaminh Ngô Công Sứ - Khai mạc Tháng Hoa 2015
/ 4353 / Audio Bài giảng


Lm. Đaminh Ngô Công Sứ
Bài chia sẻ Ngày Tĩnh tâm Mùa Chay các y, bác sĩ năm 2015
Bài chia sẻ Ngày Tĩnh tâm Mùa Chay các y, bác sĩ năm 2015
/ 3089 / Audio Bài giảng


Lm. Giuse Hà Đăng Định
Bài giảng Lễ An Táng Cha Cố Giuse Nguyễn Trung Hưng
Bài giảng  Lễ An Táng Cha Cố Giuse Nguyễn Trung Hưng
/ 3721 / Audio Bài giảng


Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú
Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin
Bài Giảng Thánh Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin
/ 2819 / Audio Bài giảng


Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo