28/06/2020
1577

YOUCAT6

Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. [39-43, 48]

Để có thể nói đúng về Thiên Chúa, ta cần ý thức rằng ngôn ngữ của ta không thể thích đáng với sự cao cả của Thiên Chúa. Vì thế cần phải thanh tẩy và cải tiến không ngừng ngôn ngữ của ta về Thiên Chúa.

"Tt cnhng gì không thhiểu được ít nhằm để người ta không hiểu được, cho bng nhằm để người ta hiu nhiu hơn.

Blaise Pascal


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...