20/11/2019
1396
Chương trình:
        +  15g00 :  Ổn định - Khởi động
        +  15g45 :  Nguyện kinh - Làm phép hai Ảnh Lòng Chúa Thương Xót
        +  16g20 :  Mặc Áo lễ (áo lễ trắng Giáo phận) - Dẫn lễ - Rước đoàn đồng tế
        +  16g30 :  -  Thánh lễ
                           -  Đức cha Chánh phát động Chương trình Mục vụ 2019-2020
                           -  Rước hai Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đi tới Đan viện Carmel Thánh Gia Xuân Lộc (tại Gx. Bình Minh) và Đan viện Xitô Phước Lý
                           -  Kết thúc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...