21/07/2017
2615
Vào lúc 09h00, thứ bảy ngày 22.07.2017 tại Đan Viện Biển Đức Thiên Bình -  Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tân Linh Mục .
1 - Nicôlas Thể TRẦN ĐĂNG NHÀN
2 - Anrê Thông NGUYỄN ĐỨC TRÌNH
3 - Augustinô Huy NGUYỄN HỒNG HẢI
4 - Vinhsơn Điểm NGUYỄN NGỌC KHÁNH
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn khôn ngoan và sức mạnh cho các Tiến chức trên bước đường Mục tử sắp tới .

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...