26/11/2020
2064
Th năm, 26/11/2020, Gia đình Giáo phn s t tu v bên M Núi Cúi để c hành NGÀY GIÁO PHN
Thánh lễ sẽ được trực tiếp từ Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi
Chương trình:
- 15g45: Đón tiếp, khởi động.
- 16g15: Đọc kinh.
- 16g25: Dẫn Lễ.
- 16g40: Rước đoàn đồng tế.
- 16g45: Thánh Lễ.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...