06/12/2016
1559

Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã có cuộc thăm viếng các cụ già neo đơn và các cụ bệnh tật tại Giáo xứ Bùi Thái

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...