27/12/2016
2568

Ngày 24.12.2016, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã đến thăm viếng các bệnh nhân
và dâng Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Giáo họ Biệt lập Xuân Thanh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...